Ókor

Hírek Herculaneumból

azs

Olasz, francia, és német fizikusokból álló kutatóműhely 2015. jan. 20-án megjelent cikke új, az eddigieknél jóval hatékonyabb módszert ismertet a herculaneumi papiruszok megfejtésére: a számítógépes tomográfián alapuló eljárás segítségével virtuálisan kigöngyölítik és (pontosabban) olvashatóvá teszik a tekercseket. Ugyanezen napon egy [...]

Folytatás

A Satyricon magyarul, hexameterekben

csehy

Petronius Arbiter: Satyricon. Az antik prózairodalom egyik legérdekesebb és legértékesebb darabját Csehy Zoltán hexameterekben magyarította. Kalligram, 184 oldal, 2990 Ft.

Folytatás
MATHEMA

Mathema 2015 – felhívás

Konferencia felhívás 2015 tavaszán második alkalommal rendezzük meg a MATHEMA KONFERENCIÁT, amelyre elsősorban végzős alapszakos, mesterszakos és doktorandusz klasszika-filológus hallgatókat várunk, de szívesen vesszük a jelentkezéseket más tudományterületekről is, ha a kutatási téma kapcsolódik az ógörög és/vagy a latin nyelvhez, [...]

Folytatás
Horatius_borito

Horatius arcai – e-könyv

Ho­ra­tius ar­cai, szer­kesz­tette Hajdu Pé­ter, Bu­da­pest, re­citi, 2014. A kö­tet, ame­lyet az ol­vasó a ke­zé­ben tart, több­szerzős mo­no­grá­fia Ho­ra­ti­us­ról. Nem ab­ban az ér­te­lem­ben szerzői mo­no­grá­fia, aho­gyan azt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt el­kép­zel­ték – tud­ni­il­lik az élet­rajzra és az életmű egy­sé­gére kon­cent­ráló fo­lya­ma­tos el­be­szé­lés –, ha­nem olyan [...]

Folytatás
Muveszet_OTKA-page-001

A nemzet szolgálatában – konferencia a 19. századi ókor- és középkorkutatásról

Időpont: 2014. december 2. (kedd) Helyszín: MTA BTK TTI

Folytatás
MeghivoVW2014nov21-page-001

Vallástörténeti workshop – nov. 21.

Vallástörténeti workshop. Szervezi: PPKE BTK. Téma: Szent szövegek és rituálék – hagyomány és újítás. Időpont: 2014. nov. 21. Helyszín: Párbeszéd Háza. Az előadások absztraktjai elérhetőek a www.vallastortenet.hu webhely “Hírek” menüpontjában (folyamatosan frissül).

Folytatás
atmedieval

Adamik Tamás: Latin irodalom a kora középkorban – könyvbemutató

„Latin irodalom a kora középkorban (6–8. század) című munkánk részletesen bemutatja azt a latin nyelvű irodalmat, amely Itáliában, Észak-Afrikában, Galliában, Hispániában, Angliában és Írországban keletkezett a középkor első századaiban.” Meghívó Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Latin Tanszéke, Görög Tanszéke és a [...]

Folytatás
logo3-blue_noframe_5cm

Megjelent: New Approaches to Horace’s Ars Poetica, MD 72 (2014), eds. Ferenczi/Hardie

2012 szeptemberében az ELTE BTK Latin Tanszéke és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete nemzetközi konferenciát rendezett Horatius Ars Poeticájának értelmezéséről, olyan nemzetközi hírű klasszika-filológusok részvételével, mint Michèle Lowrie, Philip Hardie vagy Jürgen Paul Schwindt. A konferencián elhangzott előadások többsége, kiegészülve [...]

Folytatás
zohar

Zohár – az Atlantisz Könyvkiadó újdonsága

A magyar könyvkiadás történetében rendkívüli vállalkozás a ZOHÁR első magyar nyelvű kiadása. A legnagyobb hírű középkori zsidó Biblia-kommentárt arámi és héber nyelvből Uri Asaf fordította. A közel ezer oldalas, bibliapapírra nyomott, igen szép kötésű kötet nemcsak a Teremtés könyvének kommentárjait és [...]

Folytatás
epikt

Epiktétosz összes művei – Gondolat Kiadó

Epiktétosz összes művei Steiger Kornél fordításában és jegyzeteivel. Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 3990 Ft. „Mikor bukott el Akhilleusz? Amikor Patroklosz meghalt? Távolról sem! Akkor, amikor haragra gerjedt, amikor a nő elvesztését siratta, amikor megfeledkezett róla, hogy nem azért van ott, [...]

Folytatás