Ókor

Augustus és Pannonia – kamarakiállítás és konferencia, MNM – márc. 27.

MNM Augustus kiallitas es konferencia

2015. március 27-én, pénteken, Augustus és Pannonia tárgyú kamarakiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban, konferenciával egybekötve. A konferencia programja INNEN letölthető.

Folytatás

Megjelent: Long-Sedley: A hellenisztikus filozófusok

ls

Anthony A. Long és David N. Sedley a hellenisztikus filozófia kutatásának legnagyobb tekintélyei közé tartozik. Forrásgyűjteményük az epikureizmus, a sztoicizmus, az akadémiai szkepticizmus és a pürrhónizmus legfontosabb forrásszövegeit vonultatja föl tematikus rendben, az egyes fejezetekhez tömör, ugyanakkor finom és mélyreható [...]

Folytatás
flyer_product_448831_en-1-page-001

Megjelenés előtt: Xeravits G. (ed.): Religion and Female Body in Ancient Judaism (de Gruyter, 2015)

The volume publishes papers read at the ninth International Conference on the Deuterocanonical Books, Budapest, 2012. The title of the conference and the issuing volume covers an, on the one hand, extremely important and, on the other hand, regrettably neglected [...]

Folytatás
Karpati_Muzsak

Megjelent: Kárpáti András: Múzsák ellenfényben

A régi görög költészet „múzsai” mesterség: musiké, zene. A költői képzelet a szöveget, a ritmust és a dallamot együtt teremtette meg, sokáig nem létezett ritmizált versszöveg dallam nélkül. Amikor Athénben, a Kr. e. 5. század vége felé a költészet a [...]

Folytatás
azs

Hírek Herculaneumból

Olasz, francia, és német fizikusokból álló kutatóműhely 2015. jan. 20-án megjelent cikke új, az eddigieknél jóval hatékonyabb módszert ismertet a herculaneumi papiruszok megfejtésére: a számítógépes tomográfián alapuló eljárás segítségével virtuálisan kigöngyölítik és (pontosabban) olvashatóvá teszik a tekercseket. Ugyanezen napon egy [...]

Folytatás
csehy

A Satyricon magyarul, hexameterekben

Petronius Arbiter: Satyricon. Az antik prózairodalom egyik legérdekesebb és legértékesebb darabját Csehy Zoltán hexameterekben magyarította. Kalligram, 184 oldal, 2990 Ft.

Folytatás
MATHEMA

Mathema 2015 – felhívás

Konferencia felhívás 2015 tavaszán második alkalommal rendezzük meg a MATHEMA KONFERENCIÁT, amelyre elsősorban végzős alapszakos, mesterszakos és doktorandusz klasszika-filológus hallgatókat várunk, de szívesen vesszük a jelentkezéseket más tudományterületekről is, ha a kutatási téma kapcsolódik az ógörög és/vagy a latin nyelvhez, [...]

Folytatás
Horatius_borito

Horatius arcai – e-könyv

Ho­ra­tius ar­cai, szer­kesz­tette Hajdu Pé­ter, Bu­da­pest, re­citi, 2014. A kö­tet, ame­lyet az ol­vasó a ke­zé­ben tart, több­szerzős mo­no­grá­fia Ho­ra­ti­us­ról. Nem ab­ban az ér­te­lem­ben szerzői mo­no­grá­fia, aho­gyan azt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt el­kép­zel­ték – tud­ni­il­lik az élet­rajzra és az életmű egy­sé­gére kon­cent­ráló fo­lya­ma­tos el­be­szé­lés –, ha­nem olyan [...]

Folytatás
Muveszet_OTKA-page-001

A nemzet szolgálatában – konferencia a 19. századi ókor- és középkorkutatásról

Időpont: 2014. december 2. (kedd) Helyszín: MTA BTK TTI

Folytatás
MeghivoVW2014nov21-page-001

Vallástörténeti workshop – nov. 21.

Vallástörténeti workshop. Szervezi: PPKE BTK. Téma: Szent szövegek és rituálék – hagyomány és újítás. Időpont: 2014. nov. 21. Helyszín: Párbeszéd Háza. Az előadások absztraktjai elérhetőek a www.vallastortenet.hu webhely “Hírek” menüpontjában (folyamatosan frissül).

Folytatás