Ókor

2016/3. szám

borito_2016_3_nagy

Tanulmányok

Agócs Péter
Hagyományteremtés, intertextualitás és műfaj Pindaros kardal-lírájában

Simon Attila
Platón és az enthusiasmos médiapolitikája

Tamás Ábel
Fekete négyzet
Catullus 51, 8 megszakadó hangjáról

Ferenczi Attila
Horatius a költészet hasznáról

Kóthay Katalin Anna
Éhezés, ahogyan az Újbirodalom előtti egyiptomi elit látta

Takács Levente
A római rabszolgák színe

Szekeres Csilla
Cicero és a történetírás törvényei

Grüll Tibor
A dódekaedron-rejtély

Könyvek

Thomas A. Szlezák: Homérosz. A nyugati kultúra születése (D. Tóth Judit recenziója)

Géza G. Xeravits – Peter Porzig: Einführung in die Qumran-Literatur. Die Handschriften vom Toten Meer (Ötvös Csaba recenziója)