Ókor

2018/2. szám

borito_2018_2_nagy

Tanulmányok

Esztári Réka
A Sötétség Házának gyermekei
A halva született kisdedek rituáléja

Csabai Ágnes
Az ikonográfia jelentősége az Ószövetség-kutatásban

Egyed Attila
Rituális tapasztalat az orphikus aranylemezekben
Dimenziók és folyamatok

Pártay Kata
„Kétfrigyű násznyoszolyát nem dicsérek én soha”
Philia és házasság az Andromachéban

Szikora Patricia
Délidő Prokópios Ekphrasisában

Kozák Dániel
Imperium sine fine
A világbirodalom ígéretének intertextuális háttere Vergilius Aeneisében

Lindner Gyula
Kerényi, Meuli, Burkert és a görög vallástörténet-írás új útjai

Ittzés Máté
Imperfectum vagy instans?
Néhány gondolat középiskolai latin nyelvtanainkról

Régészet

Nagy Alexandra
Római kori tábor és település a Víziváros alatt

Textus

„Édes álom csitítson el téged”
Mezopotámiai csecsemő-ráolvasások és rituálék
Esztári Réka fordításában és kommentárjaival

Könyvek

Grüll Tibor: A Római Birodalom gazdasága (Takács Levente)