Ókor

2018/3. szám – Propaganda az ókorban

borito_2018_3_nagy

Tanulmányok

Török László
Ókori propaganda
Általános megfontolások és példák

Vér Ádám
A triumphus Asszíriában II.
Az Assur-ban-apli Kr. e. 653. évi hadjáratait követő győzelmi ünnepségek

Koltai Kornélia
Az Úr/JHWH (vallásának) propagandistái: a próféták

Kulin Veronika
Haza vagy család
Egy anya választása Euripidés színpadán

Hegyi W. György
Az értelmezés hatalma
Politika és manipuláció Cicero 4. Philippicájában

Marton Máté
A tizenkét isten vacsorája

Textus

Pacatus: Theodosius császár dicsőítése (39–47)
Fordítás, bevezetés és kommentár: Székely Melinda

Könyvek
Steiger Kornél (fordítás, jegyzetek és utószó): Szimplikiosz kommentárja Epiktétosz Kézikönyvecskéjéhez (Guba Ágoston)