Ókor

Hírek

A latin nyelv területi változatainak nyomában – nov. 8.

2016. 10. 29. 10:30
tabel

MEGHÍVÓ

Az MTA Nyelvtudományi Intézete meghívja Önt a Magyar Tudomány Ünnepe 2016
programsorozat keretei között szervezett rendezvényére:

Íráshibáktól a nyelvjárásokig: a latin nyelv területi változatainak nyomában

2016. november 8., kedd, 14–16 óra;
MTA Székház, Kisterem.

A 2006-tól OTKA, majd 2015-től az MTA Lendület-programjának támogatásával épülő Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa (http://lldb.elte.hu/) a Római Birodalom feliratainak vulgáris latin nyelvi anyagát dolgozza fel azzal a céllal, hogy lehetővé váljon a szélesebb értelemben vett császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának az eddiginél alaposabb megismerése és a feltárt nyelvföldrajzi tagolódások többrétű vizualizálása.

A prezentációval egybekötött előadás során az MTA Nyelvtudományi Intézet ’Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának (vö. http://www.nytud.hu/oszt/finnugor/indexlendulet.html) tagjai, Adamik Béla, Barta Andrea és Gonda Attila, Zelenai Nóra adatgyűjtő munkatárs közreműködésével bemutatják az adatgyűjtő csapattal együtt végzett adatgyűjtés, adatrögzítés és adatbázis-építés komplex folyamatait, interdiszciplináris eljárásait, valamint az adatbázisban rögzített adathalmazok strukturális elemzésének és nyelvészeti, dialektológiai kiértékelésének módszereit és eredményeit.

Az előadás során így végigkövethetővé válik az a feltáró, s egyben oknyomozó jellegű út, amelyet végigjárva a latin nyelvjárások kutatója eljuthat az egykor élt emberek feliratos szövegeiben fellelhető különféle hibák puszta kigyűjtésétől, a római provinciák nyelvi sajátosságainak leírásán keresztül, egészen addig, hogy felderíthesse a kései latin nyelv területi fejlődésének eddig homályban maradt folyamatait, amelyek végül az újlatin vagy román nyelvek kialakulásához vezettek.

Levezető elnök: Kenesei István, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az esemény közvetlen LINKJE.