Ókor

Hírek

Bárány István előadása április 12-én, pénteken, du. 4-kor

2019. 04. 10. 11:49
tabel

Az ELTE BTK Antik és Középkori Filozófia Tanszéke, valamint Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéke tisztelettel meghívja Önt a

FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM

következő előadására.

 

Bárány István: 

A Platón-dialógusok Szókratésze

A Platón-életmű mint életmű értelmezésének két nagy paradigmája létezett és létezik: a neoplatonizmus, mely az dialógusokban egyetlen nagy szerves egészet lát, és a modern filozófiatörténet, mely az életművet kronológiai és filozófiai-tartalmi szempontok alapján több, általában három alkotói korszakra tagolja. Előadásomban néhány – röviden ismertetett – esettanulmányra támaszkodva ez utóbbi paradigmával kapcsolatban szeretnék néhány kételyt megfogalmazni. Az esettanulmányok tárgya a Platón-dialógusok (különösen a szókratikus dialógusok) Szókratész-ábrázolása. Konklúzióként azt a kérdést teszem fel, hogy a kételyek a dialógusok életműegészként történő értelmezését vajon befolyásolják-e, és ha igen, milyen módon.

Bárány István az ELTE BTK Ógörög Tanszékén és Esztétika Tanszékén tanít. Fő kutatási területe az antik filozófia, különös tekintettel a szofisták, Platón és Arisztotelész gondolkodására.

Az előadás helye: ELTE BTK Filozófia Intézet, intézeti tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, I. emelet 122).

Az előadás ideje: 2019. április 12. 16.00.

A FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM az ELTE BTK Filozófia Intézete két tanszékének (Antik és Középkori Filozófia, Újkori és Jelenkori Filozófia) közös szervezésében folyó előadássorozat. Felkért előadóink a filozófus kollégák, a rokon szakmák művelői és a filozófia irányában nyitott egyetemi hallgatóság számára egyaránt releváns formában kísérelik meg bemutatni a filozófia egyes kérdéseit, az adott probléma valamely klasszikus tárgyalásához kapcsolódva. További információ: Bene László (benel@elte.hu) és Olay Csaba (olaycsaba@gmail.com).