Ókor

Hírek

Heidl György előadása – márc. 4. (péntek)

2016. 02. 26. 09:16
tabel

Az ELTE BTK Antik és Középkori Filozófia Tanszéke, valamint Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéke tisztelettel meghívja Önt a
FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM
következő előadására.

Heidl György: Szó, hang, megértés – Szent Ágoston a kommunikációról

Hogyan lehetséges egyáltalán megértés? Mi az oka a meg-nem-értésnek, a hazugságnak? Hogyan beszélgetett Ádám és Éva a Paradicsomban, és hogyan kommunikálnak az emberek a feltámadás után? Szent Ágoston (354-430) elszórtan megtalálható megjegyzéseiből nem csupán ezekre a kérdésekre kaphatunk válaszokat, hanem kikövetkeztethető belőlük egy figyelemre méltó kommunikáció-elmélet is. Az előadó ezt az elméletet igyekszik bemutatni Ágoston vonatkozó megjegyzései és kateketikai gyakorlata alapján.

Heidl György a PTE Filozófiai és Művészetelméleti Intézetének habilitált egyetemi docense, az Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék vezetője. Fő kutatási területe a későantik filozófia és teológia, különös tekintettel az egyházatyák munkásságára.

Az előadás helye: ELTE BTK Filozófia Intézet, Intézetigazgatói Iroda (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, I. emelet 122).
Az előadás ideje: 2016. március 4. (péntek) 16.00.

A FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM az ELTE BTK Filozófia Intézete két tanszékének (Antik és Középkori Filozófia, Újkori és Jelenkori Filozófia) közös szervezésében folyó előadássorozat. Felkért előadóink a filozófus kollégák, a rokon szakmák művelői és a filozófia irányában nyitott egyetemi hallgatóság számára egyaránt releváns formában kísérelik meg bemutatni a filozófia egyes kérdéseit, az adott probléma valamely klasszikus tárgyalásához kapcsolódva. A rendezvényre szemeszterenként három alkalommal kerül sor. További információ: Bene László (benel@elte.hu) és Olay Csaba (olaycsaba@gmail.com).