Ókor

Hírek

Kendeffy Gábor előadása – okt. 16.

2015. 10. 10. 11:40
tabel

Az ELTE BTK Antik és Középkori Filozófia Tanszéke, valamint Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a
FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM
következő előadására.

Kendeffy Gábor
Szent Ágoston a hazugságról

Az előadás helye:
ELTE BTK Filozófia Intézet, Intézetigazgatói Iroda (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, I. emelet 122).
Az előadás ideje:
2015. október 16., péntek, 18.00.

Összefoglalás

Az előadás Ágostonnak a ‘kegyes hazugság’ elleni érveit vizsgálja a tárgykörben írott két műben (A hazugságról,  /De mendacio/ 394/5, A hazugság ellen /Contra mendacium/, 420). Főbb pontjai:
Bevezetés
A két írás történeti kontextusa, retorikai stratégiájuk, illetve az  érvelési mód ebből adódó stratégiai  érvelési mód ebből adódó sajátossága – különösen a korábbi írásban. Az összes érv áttekintése.
I. rész
1. A morális felelősség egyfajta felfogásán alapuló érv: nem szabad elhárítanunk más nagyobb/nagyobb kárt okozó bűnét kisebb/kisebb kárt okozó bűnünkkel: a cél nem szentesíti az eszközt, morális értelemben nincs ‘kisebbik rossz’. A kantiánus Ágoston.
2. Összevetés Aquinói Tamás ‘kettős hatás’ elméletével, valamint az ún. ‘villamos dilemmára’ adható utilitarista válasszal.
3. Szembesítés Ágostonnak a donatista vitához kapcsolódó leveleivel, ahol a szent a skizma kezelése érdekében képviseli a tárgyalt művekben elutasított elvet.
II. rész
Mi Ágoston legfontosabb, döntő érve a hazugság kategorikus tilalma mellett? Válasz: egy valójában ki nem fejtett, de implicit módon mégis csak jelen levő teológiai argumentum, amely több explicit érv kombinációjaként rekonstruálható. Ez az érv a belső szó elméletén alapszik, valamint az Igazság (Veritas) és az a Szavahihetőség (Veracitas) azonosításán a Fiú személyében. Rekonstrukcióm az említett két Ágoston-művön kívül nagyban támaszkodik az A szentháromságról 9. és 15. könyvére.

A FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM az ELTE BTK Filozófia Intézete két tanszékének (Antik és Középkori Filozófia, Újkori és Jelenkori Filozófia) közös szervezésében folyó előadássorozat. Felkért előadóink a filozófus kollégák, a rokon szakmák művelői és a filozófia irányában nyitott egyetemi hallgatóság számára egyaránt releváns formában kísérelik meg bemutatni a filozófia egyes kérdéseit, az adott probléma valamely klasszikus tárgyalásához kapcsolódva. A rendezvényre szemeszterenként három alkalommal kerül sor. További információ: Bene László (benel@elte.hu) és Olay Csaba (olaycsaba@gmail.com).