Ókor

Hírek

KONFERENCIAFELHÍVÁS

2013. 02. 18. 20:42
vpeter

KONFERENCIAFELHÍVÁS

 

a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetének Ókortörténeti Tanszéke

és az Ókori Gazdaságtörténeti Kutatócsoport rendezésében 2013. október 4-én kerül sor a

II. Ókori Történeti Földrajz Konferenciára, melynek témája ezúttal az

 

ÖKONÓMIA/ÖKOLÓGIA

 

kapcsolata az ókorban. Mindazon kutatók (egyetemi oktatók, doktori fokozattal rendelkező független kutatók, PhD-hallgatók) jelentkezését várjuk, akik az Ókori Kelet, Egyiptom, a klasszikus antikvitás vagy a késő-ókor (Bizánc) szakterületén munkálkodnak, és érdeklődésre számot tartó kutatási eredményük van a következő kérdésekben:

  • történeti ökológia,
  • elméleti gazdaságtörténet,
  • gazdaságtörténeti források elemzése,
  • gazdaságföldrajz,
  • környezeti régészet,
  • tájrégészeti kutatások
  • stb.

A konferencián max. 20 perces előadásokra lesz lehetőség, amit 10 perces vita követ. Kérjük, hogy a jelentkezők az előadás címével együtt max. 200 szavas összefoglalót küldjenek az okor@pte.hu e-mail címre legkésőbb 2013. április 1-ig. A konferencia szervezői fenntartják a jogot arra, hogy a beküldött összefoglalók alapján megválogassák az előadókat, ill. felkérjenek szekcióvezetőket. (Nagy létszámú jelentkező esetén szekciókat fogunk alakítani.) A konferencia várható helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara lesz.

A tavalyelőtti konferencia válogatott előadásai az Ókor XI. évf. 1. számában jelentek meg. (Ezúton is köszönjük a Szerzők és a Szerkesztőség gyors reagálását.) Az idei konferencia újdonsága lesz, hogy valamennyi előadást publikáljuk. Ezért a magyar nyelvű előadásokat ill. az azok alapján készült tanulmányokat 2013. október 31-ig kérjük leadni, azért, hogy némi szerkesztést követően az Ókorban és/vagy az ISSN és ISBN számmal ellátott Specimina Electronica Antiquitatis – Libri (SEA-L) honlapon közzétehessük; az előadások idegen nyelvű változatait pedig 2013. november 30-ig kérjük leadni, mivel  azokat az Ancient Near Eastern and Mediterranean Studies (ANEMS) sorozatában szeretnénk publikálni.

Bízunk abban, hogy a II. Ókori Történeti Földrajz Konferencia is sikerrel zárul majd, és nemcsak további kutatásra ösztönzi a reménybeli résztvevőket és hallgatókat, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a későbbiekben — külföldi kutatók meghívásával — nemzetközi jellegűvé tegyük tanácskozásainkat.

Pécs, 2013. február 7.

 

Csabai Zoltán                                         Grüll Tibor                                                        Vér Ádám
(PTE)                                                       (PTE)                                                                 (ELTE)