Ókor

Hírek

Latin tanári szakmai nap

2013. 02. 04. 21:15
tabel

Latin tanári szakmai napot tartanak 2013. február 15–16-án az ELTE Eötvös Collegiumában és a Magyar Református Egyház Zsinati Székházában, amelynek idei témája: Ars docendi hodie et cras.

Időpont: 2013. február 15–16.
Helyszín: 15-én: ELTE Eötvös Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11–13.); 16-án: MRE Zsinati Székház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.).

Február 15., péntek: ELTE Eötvös Collegium

15.25    Megnyitó

15.30    Savaria – egy római colonia a Borostyánkő út mentén – Kiss Péter régész, a szombathelyi Savaria Múzeum munkatársa
16.15    Orpheus és Eurydice a Georgicában és az európai irodalomban – Szörényi László egyetemi tanár (SZTE BTK Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék), MTA Irodalomtudományi Intézete
17.00    Philemon és Baucis története – narratológiai szempontok – Acél Zsolt Sch. P. (Kecskeméti Piarista Gimnázium)

17.45 – 18.00 szünet

18.00    Papyrologia – Ókortudomány – Latintanítás – Horváth László habilitált egyetemi docens (ELTE BTK Görög Tanszék), az Eötvös Collegium igazgatója
18.45    A hennai Démétér és a rómaiak – Kopeczky Rita egyetemi adjunktus (KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszék)
19.30    Történelem és irodalom: Tacitus – Takács László tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (PPKE BTK Klasszika-Filológia Tanszék)

Február 16. szombat: MRE Zsinati Székház

10.00    Áhítat

10.15    Aut prodesse aut delectare (?) – Ritoók Zsigmond akadémikus, az ELTE professor emeritusa, az MTA Vallástudományi Komplex Bizottságának elnöke
11.00    Néhány lehetőség a Képes Krónika jelentőségének, értékeinek bemutatására – Szovák Kornél habilitált egyetemi docens (PPKE BTK Történettudományi Intézet Medievisztika Tanszék)
11.45    Romanizáció és építészet – Timár Lőrinc tudományos munkatárs (ELTE BTK Régészettudományi Intézet Ókori Régészeti Tanszék)

12.30    Ebéd

13.30    Vergilius rejtjeles üzenetei az Aeneisben – Szőke Ágnes, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium tanára
14.15    A latin örökségünk tantárgy kerettanterve – Dobszay Ambrus László tudományos munkatárs (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

15.15 – 15.30 szünet

15.30    Kerettantervből helyi tanterv – Török Márta, a Szentendrei Református Gimnázium tanára
16.30    A Traditio Viva I. tankönyv új, szines kiadásának bemutatója. Tájékoztató könyvekről, internetes lehetőségekről, fórum, vita – Czeglédi Sándor, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára

A szombati napon könyvvásárlási lehetőség is lesz.

Forrás: elte.hu
A kép forrása: prae.hu