Ókor

Hírek

Lautner Péter előadása – febr. 20.

2015. 02. 13. 21:02
tabel

Az ELTE BTK Antik és Középkori Filozófia Tanszéke, valamint Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéke tisztelettel meghívja Önt a FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM következő előadására:

Lautner Péter:
Az intencionalitás egy problémája a késő antik lélekelméletekben

Összefoglalás:
A Psychologie vom empirischen Standpunkt korai kiadásában Franz Brentano egyebek mellett két fontos kijelentést tesz: a mentális folyamatok megkülönböztető jegye az intencionalitás, és az intencionalitás tárgyai sajátos belső létezéssel rendelkeznek (intentionale Inexistenz). Előadásomban csak az első kijelentéssel foglalkozom és arra mutatok rá, hogy a késő antikvitásban is létezett olyan elmélet, amely egyes mentális, jelesül érzéki működések esetén megengedi, hogy azok ne rendelkezzenek tárggyal. Elemzem az elméletet annak arisztotelészi hátterével együtt, majd pedig felvázolom azt a tágabb, ismeretelméleti keretet, amelyen belül ezek a VI. századi szerzők – Pszeudo-Szimplikiosz és Priszkiánosz – indokoltan képviselhették ezt a felfogást. Az általuk felvázolt projektivista modell ugyanis tagadja, hogy kognitív folyamatok, ideértve az érzékelést is, alapvetően különböző típusú formák befogadásából állnának.


Az előadás helye:
ELTE BTK, Bence György terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, II. emelet).
Az előadás ideje: 2015. február 20-a, péntek, 16.00.

A FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM az ELTE BTK Filozófia Intézete két tanszékének (Antik és Középkori Filozófia, Újkori és Jelenkori Filozófia) közös szervezésében folyó előadássorozat. Felkért előadóink a filozófus kollégák, a rokon szakmák művelői és a filozófia irányában nyitott egyetemi hallgatóság számára egyaránt releváns formában kísérelik meg bemutatni a filozófia egyes kérdéseit, az adott probléma valamely klasszikus tárgyalásához kapcsolódva. A rendezvényre szemeszterenként három alkalommal kerül sor. További információ: Bene László (benel@elte.hu) és Olay Csaba (olaycsaba@gmail.com).