Ókor

Hírek

Mathéma konferencia, április 25-26.

2014. 04. 16. 08:50
tabel

A MATHÉMA konferencia célja, hogy szereplési lehetőséget biztosítson fiatal ókorkutatóknak, segítse e jövőbeli tudós-nemzedék tagjait, hogy megismerjék egymás munkáját, valamint erősítse a klasszika-filológia képviselőinek közösségét.

Program:

Április 25. (péntek)
ELTE BTK “I” épület 2. emelet, Bence György-terem

9.30-9.45: megnyitó

1. Görög irodalom
9.45-10.05: Farkas Anna
Apollónios Rhodios Argonautikájának phaiák-epizódja a homérosi eposzok tükrében
10.05-10.25: Delbó Katalin
Antik regény új köntösben? Egy szerelmi regény a XII. századból
10.25-10.45: Barta Zsolt
Pál antiókhiai beszédének textusai
10.45-11.00: kérdések, vita
11.00-11.15: szünet

2. Latin irodalom
11.15-11.35: Seres Dániel
Petronius: Satyricon 85–87. és 111–112. A görög kultúra paródiája
11.35-11.55: Bobay Orsolya
Antikvitáskép Ioachimus Vadianus Mela-kommentárjában és Stephanus Taurinus Stauromachiájában
11.55-12.15: Rung Ádám
Kizökkent az idő – ahogy szokott. A Rosencrantz és Guildenstern halott mint plautusi komédia
12.15-12.30: kérdések, vita
12.30-14.00: ebédszünet

3. Epigráfia, mágia, kereszténység
14.00-14.20: Tóth Ibolya
Két maurja kori felirat – legkorábbi epigráfiai emlékeink Indiában?
14.20-14.40: Szabó András
Mágikus feliratú gyűrűk Pannoniában és varázsgyűrűk a görög-római forrásokban
14.40-15.00: Právicz Dóra
Jézus, a gyógyító. Gondolatok egy bizánci amulettről
15.00-15.15: kérdések, vita
15.15-15.30: szünet

4. Filozófia
15.30-15.50: Kovács Dániel Attila
A „creatio ex nihilo” és a bűnbeesés kapcsolata Szt. Ágoston metafizikájában
15.50-16.10: Nemeshegyi-Horvát Anna
τίκτει γάρ κόρος ὕβριν – Egy szolóni gondolat felbukkanásai Alexandriai Philónnál
16.10-16.30: Guba Ágoston
A közös előfogalmak Epiktétosz filozófiájában
16.30-16.50: Herner Máté
Az ötödik századi krisztológiai viták fogalmi kerete a khalkédóni hitvallás fényében
16.50-17.05: kérdések, vita
Utána: kötetlen beszélgetés

Április 26. (szombat)
ELTE BTK Főépület 034-es (Kovács Máté-) terem

5. Ókori élet
9.30-9.50: Németh Luca
Az athéni női agora a Kr. e. 5-4. században
9.50-10.10: Nemes Szilvia
Az adásvételi szerződés egyes kérdései az egyiptomi praxis és a római jogtudomány forrásainak tükrében
10.10-10.30: Válóczi Róbert
A klasszikus indiai drámatípusok színpadi eszközei
10.30-10.45: kérdések, vita
10.45-11.00: szünet

6. Irodalom és mítosz
11.00-11.20: Pártay Kata
Acontius és Cydippe levélváltása Ovidius Heroidesében
11.20-11.40: Boreczky Katalin
Kiváltságos földszülöttek?
11.40-12.00: Peszlen Dóra
Apollónios Rhodios és a mítoszok
12.00-12.15: kérdések, vita
12.15-12.30: konferencia zárása