Ókor

Hírek

Ókortudományi Társaság – dec. 16. (nem a szokott helyszínen!)

2016. 12. 15. 12:54
tabel

Meghívó

az Ókortudományi Társaság
2016. december 16-án, pénteken, 17:00 órakor kezdődő felolvasó ülésére,
amelynek programja:

Krupp József
A fájdalom visszatérése. Az Aeneis, a nosztalgia és a filológia

Míg több teoretikus is Odysseus alakjában látja a nosztalgia első nagy megjelenését, addig Aeneas vonatkozásában sokáig nem tűnt magától értődőnek e fogalom használata; az ő története ugyanis nem a hazatérésről, hanem a profugus-létről és a fatum által meghatáro­zott történelmi feladatról szól. Vergilius Aeneise azonban számos olyan részletet tartal­maz, melyet nosztalgikusnak tekinthetünk, kezdve a Trója pusztulásáról szóló elbeszélés egyes pontjaitól addig az epizódig, melyben Aeneas szemtanúja lesz, hogyan rendezte be Andromache és Helenus régi életét újra, egy „kis Trójában”. Az előadás célja kettős. Miközben arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az Aeneis néhány narratív-motivikus elemét, melyekben meghatározó a nosztalgikus struktúrák jelenléte, arra kérdez rá, milyen szerepe van a nosztalgia mozzanatának a filológiai munka hajtóerői között: többek között a mű zárlatára figyelve azt kutatja, hogyan függ össze a „szövegi emlékezet” a filológia nosztalgiájával.

Dezső Tamás – Kalla Gábor
Az ELTE ásatásának első évada Grdi Tle lelőhelyén. Iraki Kurdisztán Autonóm Régió

2016 őszén az ELTE kutatócsoportja egy hónapos ásatást folytatott iraki Kurdisztán egyik nagyméretű régészeti lelőhelyén, Grdi Tle telljén. Az előzetes adatok alapján már korábban tudtuk, hogy a hatalmas, közel harminc méter magas domb története legalább tízezer évet fog át, és ezen belül egy jelentős újasszír kori központ maradványait is magába foglalja. A hosszabb távú kutatási program elsődleges célja, hogy megvizsgálja az Újasszír Birodalom e peremterületének adminisztratív központját, illetve megalkossa a térség eddig hiányzó kerámia-kronológiáját. Az előadás bemutatja az eddigi eredményeket, megpróbálja Grdi Tle dombját elhelyezni tágabb környezetében, meghatározni a helyzetét az Asszír Birodalmon belül, illetve körvonalazni viszonyát a jelenleg a környező területen folyó ásatások adataival. Emellett röviden tárgyalja azokat a jelentősebb korszakokat, amelyeknek a később feltárt emlékei a térség egyik legfontosabb lelőhelyévé tehetik Grdi Tlét.

Helyszín:

ELTE BTK, Gombocz Zoltán terem (“A” ép. 047, magasföldszint).
H-1088 Budapest, Múzeum körút 4/A.