Ókor

Hírek

Ókortudományi Társaság – jan. 19.

2018. 01. 12. 16:42
tabel

Meghívó

az Ókortudományi Társaság

2018. január 19-én, pénteken, 17:00 órakor kezdődő

felolvasó ülésére, amelynek programja:

Dembitz Gabriella

I. Pinodzsem „geográfiai listája” Karnakban

A 21. dinasztia egyik meghatározó politikai szereplője I. Pinodzsem hadseregparancsnok és Amon főpap volt. Felső-Egyiptom kormányzójaként és Amon főpapként feladatai közé tartozott Théba templomainak szükséges felújítása, azonban építészeti tevékenysége ennél sokrétűbb volt. Az előadás I. Pinodzsem, a karnaki Amon templom nyugati processziós útvonalát alkotó, ma 93 kosfejű szfinx talapzatára vésett különleges felirategyüttesét és dekorációs programját ismerteti és elemzi. A szfinxek alatt körbefutó, minden alkalommal ismétlődő feliratok a főpap Amon számára Karnakban véghezvitt cselekedeteit hangsúlyozzák, azonban a szobrok frontális részére vésett szövegek valószínűleg minden esetben különböztek. Ezekben a rövid feliratokban egy isten, akinek a kultuszhelyét is fontosnak tartották megemlíteni, részesíti különböző jótéteményekben a főpapot. A szfinxsor Pinodzsem által dekorált talapzatai közül sajnos csak töredékek maradtak ránk, azonban segítségégükkel rekonstruálható a templom fő processziós útvonala a 21. dinasztia idején.

 

Csabai Ágnes

Az ikonográfia jelentősége az Ószövetség-kutatásban

Előadásom keretében az ószövetségi szövegek keletkezésének idejéből származó, korabeli, ókori közel-keleti képi ábrázolások vizsgálatának lehetőségeiről kívánok beszélni. Arra szeretnék rávilágítani, hogy a bibliai szövegek értelmezése során a bemutatásra kerülő ikonográfiai jelenetek milyen újabb információ­val látnak el minket, miként bővülhet a szövegek magyarázata.

A szövegek és a képi ábrázolások kapcsolatának tekintetében három típust különíthetünk el. Először, mikor egy szöveg, egy konkrét képet ír le (pl. Ezékiel 23:14), második esetben az ismert ikonográfiai ábrázolásmód hatással van a szövegre (pl. II Kir 9:30), és harmadikként, mikor ugyanarról az eseményről képekkel és szövegekkel is rendelkezünk, melyek függetlenek egymástól (pl. I Móz. 31:36-45). Előadásomban ezek közül több példa segítségével a második esetet szeretném részletesebben ismertetni.

 

Helyszín:

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar “A” épületének Kari Tanácsterme

(1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, magasföldszint).