Ókor

Hírek

Ókortudományi Társaság – márc. 17.

2017. 03. 14. 16:28
tabel

Meghívó

az Ókortudományi Társaság
2017. március 17-én, pénteken, 17:00 órakor kezdődő
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Székely Melinda
Pudicitia – virtus. A nők dicsérete
Megjegyzések a római császárkori nők szerepéhez

A Római Birodalom császárkora több száz éves időszakot jelent. A principatus korához képest a késő római időszakban számos területen alapvető változás történt. Előadá­som­ban arra keresem a választ, hogy ezek a tendenciák hogyan befolyásolták a nők szerepét. Az előadás központi kérdése a változás, vagy annak hiánya. Időben a Kr. u. 5. század elejéig vizsgálom a folyamatokat.

Barta Andrea
Cerberusok, kapjátok el Bellicus ellenfeleit…
Az aquincumi átoktáblák

Az elmúlt tíz évben az aquincumi gázgyári temetőből három átoktábla került elő. Nemcsak lelőhelyük egyezik, hanem a céljuk is hasonló volt: az ólomlapok két-két csoport viszályáról tanúskodnak, mely során az egyik társaság a másik elnémítását szeret­te volna elérni a bíróság előtt, mindenfajta túlvilági segítség igénybevételével. A lelettípus az ókortudomány számos területének jelent forrásanyagot, Aquincum­ból azonban mindezidáig egyet sem ismertünk. Az előadás a táblák szövegein keresztül számba veszi az aquincumi alvilági pantheont, értelmezési lehetőségeket nyújt a bizony­ta­lan részekhez, és megmutatja a varázsló munkamódszerét.

Helyszín:
ELTE BTK “A” épület, Gombocz Zoltán-terem
(1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, fsz. 047).