Ókor

Hírek

Simon Attila előadása – nov. 7.

2014. 11. 02. 12:58
tabel

Az ELTE BTK Antik és Középkori Filozófia Tanszéke, valamint Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéke tisztelettel meghívja Önt a FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM következő előadására.

Simon Attila:
A szüneszisz (megértés) mint politikai fogalom Arisztotelésznél

Összefoglalás:
A Nikomakhoszi etika hatodik könyve szerint a phronészisz (gyakorlati bölcsesség) legfontosabb feladata annak megfontolása, hogy mi válik javára az egyes embernek az egészében vett „jó élet” szempontjából. Ugyanakkor ennek a megfontolásnak nemcsak az egyéni, hanem a közösségi élet is tárgya: a gyakorlati bölcsesség politikai erény is. Előadásom fő tétele az, hogy a phronészisz közösségi (és így politikai) dimenzióját az a gondolkodásbéli erény nyitja meg, amelyet Arisztotelész szüneszisznek nevez (értelmesség, megértés). A szüneszisz ilyen módon a phronészisz politikai alkalmazásának fontos eszköze lesz (EN VI. 1142b34−1143a32). Tételemet két olyan szöveghely értelmezésével támasztom alá, ahol a szüneszisz már nyilvánvalóan politikai összefüggésben jelenik meg: a törvényhozás (EN X. 1181a18) és a politikai deliberáció (Pol. IV. 1291a28) kontextusában.

Az előadás helye: ELTE BTK Filozófia Intézet, Intézetigazgatói Iroda (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i, I. emelet 122).
Az előadás ideje: 2014. november 7., péntek, 16:00.

A FILOZÓFIATÖRTÉNETI FÓRUM az ELTE BTK Filozófia Intézete két tanszékének (Antik és Középkori Filozófia, Újkori és Jelenkori Filozófia) közös szervezésében folyó előadássorozat. Felkért előadóink a filozófus kollégák, a rokon szakmák művelői és a filozófia irányában nyitott egyetemi hallgatóság számára egyaránt releváns formában kísérelik meg bemutatni a filozófia egyes kérdéseit, az adott probléma valamely klasszikus tárgyalásához kapcsolódva. A rendezvényre szemeszterenként három alkalommal kerül sor. További információ: Bene László (benel@elte.hu) és Olay Csaba (olaycsaba@gmail.com).