Ókor

Magazin

Fordítási és tanulmányíró pályázat a Héber Biblia fordításának témakörében

2013. 10. 04. 16:20
tabel

Az Ókorportál Bibliatudományi rovata pályázatot hirdet a Héber Biblia fordítása, a fordítástudomány és a nyelvtudomány témakörében.
A pályázat célja új bibliafordítási irányok kijelölése, valamint a bibliafordítás és a fordítástudomány, illetve a nyelvtudomány kapcsolatának feltérképezése.
A pályamunkákat két kategóriában várjuk: fordítás és tudományos tanulmány.
A fordítás elkészítéséhez, illetve a tudományos tanulmány 1–2. kategóriában szükséges a bibliai héber nyelv ismerete.
A Bibliatudomány rovat bejegyzései eligazítást nyújtanak a fordításelmélet, a fordítástípusok és a fordítási megoldások, műfordítás terén is.

Beadási határidő: 2014. január 20. éjfél.
Eredményhirdetés várhatóan 2014 februárjában.

Robert Morrison translating the Bible (1830). Forrás: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morrison_translating_the_Bible.png


Pályázat fordítás készítésére

Elsősorban a szó szerinti fordítástól elszakadó munkákat várunk. Ezt leszámítva a fordításokat szabadon, stílusbeli vagy műfaji korlátozások nélkül készíthetik.
Terjedelem: a Héber Biblia bármely könyvének egy fejezete.

Pályázat tanulmány írására: a Héber Biblia (Ószövetség) fordítása és a fordítástudomány, valamint a bibliafordítás és a nyelvtudomány kapcsolata

A tanulmány témája a fordítástudomány, a nyelvtudomány és a Héber Biblia fordításának kapcsolata. A tanulmányokat három kategóriában nyújthatják be.
Terjedelem: a pályázatok ideális terjedelme 8–10 000 karakter, bibliográfiával együtt.
1. Bibliafordítás és fordítástudomány. A fordítástudomány irányzatainak, fejleményeinek hatása a Héber Biblia fordítására. A tanulmány ismertetheti a Héber Biblia fordításának elméleti kérdéseit, azok megközelítését a szakirodalomban, vitába szállva velük (pl. az ekvivalencia értelmezései).
2. Bibliafordítás és nyelvtudomány. A Héber Biblia egy-egy fordítási nehézségére, szöveghelyére, kifejezésére vagy részkorpuszára terjed ki. A tanulmány nyelvészeti megalapozottsággal, filológiai igénnyel járja körül a tárgyalt problémát.
3. Fordításelemzés. A Héber Biblia magyar fordításainak elemzése, összevetése, ismertetése. A tanulmány bemutathatja, hogyan hatottak a magyar nyelvre a Héber Biblia egyes fordításai, nyomon követheti, hogyan változtak egyes kifejezések fordítási megfelelői.

A pályaműveket a Bibliatudomány rovat szerkesztői (Koltai Kornélia, Götz Andrea) bírálják el. A díjazott alkotásokat az okorportal.hu/oktatas/bibliatudomany oldalon publikáljuk, valamint szerzőik egyéves Ókor-előfizetésben és értékes könyvjutalomban részesülnek.
A pályaműveket az  bibliatud.palyazat@gmail.com e-mail címre kérjük küldeni. A levél tárgysorába írják a „pályázat_fordítás” vagy „pályázat_tanulmány” megjelölést.