Ókor

Magazin

Magyar Hebraisztikai Konferencia – CFP

2017. 12. 07. 15:39
tabel

Magyar Hebraisztikai Konferencia
ELTE, 2018. február 8.
2. felhívás

Magyar Hebraisztikai Társaság, immár hagyományteremtő céllal – a 2016. január 27-i Schweitzer József Emlékkonferencia, majd a 2017. február 14-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tartott első Schweitzer-lectures folytatásaként – 2018. február 8-án ismét megrendezi egynapos konfe­ren­ciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) egykori országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. A 2018. februári konferenciát az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszéke szervezi.

Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Egyrészt fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat.

Másrészt célunk a hebraisztika és a társtudományai közötti párbeszéd elősegítése is. Ezért idén kiemelt hangsúlyt kap az interdiszciplináris párbeszéd, azaz olyan kutatók részvételének a bátorítása, akik rokon tudományokkal – többek között társadalomtörténettel, irodalomtörténettel, nyelvészettel, vallás­tudománnyal, antropológiával – foglalkoznak, és munkájuk hebraisztikai, judaisztikai, bibliatudományi vonatkozásai relevánsak lehetnek a Magyar Hebraisztikai Társaság tagsága számára is; illetve ők maguk is profitálhatnak a hebraista közösséggel való eszmecseréből.​​​

A konferencián 30 perc áll egy előadó rendelkezésére, amelynek javasolt megosztása 20-22 perc előadás és 8-10 perc diszkusszió. Az előadások nyelve magyar vagy angol. Kizárólag új – publikálatlan vagy frissen publikált, de a hazai szakmai közönség által még nem ismert – eredményeket várunk.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat. A Magyar Hebraisztikai Konferencia alapkoncepciója az, hogy minden kutató saját aktuális kutatását mutathatja be, tematikus megkötések nélkül. Azonban két kiemelt kérdés köré szeretnénk egy-egy szekciót szervezni, külön invitálva azon kollégákat, akik ezekhez kapcsolódó projekteken dolgoznak:

  • A holt-tengeri tekercsek, 70 év elteltével: state-of-the-art és visszatekintés
  • Egyén, közösség, állam: magyar–zsidó hely-, kultúr- és társadalomtörténet

Jelentkezni három formában lehet. Rendes absztraktot a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai is, és mások is benyújthatnak, ezek kettős anonim bírálaton mennek keresztül. Nem anonim tagi absztraktot a Magyar Hebraisztikai Társaság azon tagjaitól fogadunk el, akik a 2017. évre vonatkozóan a jelentkezési határidőig rendezték a tagdíjukat. Végül a poszterszekcióban frissen indult és folyamatban lévő kutatások részeredményeinek, „juniorabb jellegű” hallgatói projekteknek, valamint vizuálisan jól megjeleníthető témáknak, kipróbálható adatbázisoknak, szoftvereknek biztosítunk megjelenési lehetőséget.

A konferencia honlapján – http://mhk.elte.hu/ – olvasható a részletesebb felhívás, számos további részlettel. Az itt található űrlapon keresztül lehet 2017. december 18-ig a legfeljebb egy oldal hosszúságú absztraktokat benyújtani.

Várjuk a kollégák jelentkezését, akiket arra is kérünk, bátorítsák tehetséges hallgatóikat, dokto­randusza­ikat, hogy előadással vagy poszterrel ők is megjelenjenek a Magyar Hebraisztikai Konferencián.