Ókor

Magazin

Szilágyi János György sorai Horatiusról – az ÉS-ben

2017. 07. 16. 11:28
tabel

Az Élet és Irodalom 2017. július 14-i számában (61. évf. 28. szám, 13. old.) sokak számára izgalmas szövegközlés olvasható: Komoróczy Géza teszi közzé a másfél éve elhunyt Szilágyi János György ókorkutatónak a hadifogságban írt, mindeddig kéziratos esszéjét Horatiusról, melyhez két óda-fordítás is kapcsolódik. A figyelmes olvasó felfedezheti az ismert római irodalmi tárgyú Szilágyi-esszék számos alapgondolatát, sőt helyenként csírájukban a gondolatmenetét is; a közlés így kétszeresen is filológiai érdekesség – s egyben megrendítő dokumentum 1946-ból. (Ókorportál)