Ókor

Közhasznúsági jelentés 2009

BESZÁMOLÓ AZ
ÓKOR KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Az alapítvány megalakulása, közhasznúvá válása és működése

Az ÓKOR KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban ÓKKA) mint Ókor Kulturális Alapítvány 2004. november 18-án alakult azzal a céllal, hogy elsegítse az ókori kultúra magyarországi kutatását és megismertetését. Kiemelt céljai közé tartozik a 2002 óta megjelenő Ókor folyóirat folyamatos működésének és megjelentetésének biztosítása.
A szervezetet a Fővárosi Bíróság 2005. január 5-én vette nyilvántartásba, a döntés 2005. február 5-én emelkedett jogerőre. Az alapítvány 2008. április 15-én vált közhasznúvá. Az erről szóló határozat 2008. május 7-én emelkedett jogerőre.
Az alapítvány tényleges tevékenységet 2005 júliusa óta végez.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke Dr. Ferenczi Attila, tagjai Dr. Kalla Gábor, Dr. Kárpáti András, Dr. Kendeffy Gábor és Dr. Németh György.
Az ÓKKA bankszámláját a Raiffeisen Bank Zrt. kezeli. Bármiféle pénzmozgás két aláíráshoz kötött; a két aláíró Dr. Ferenczi Attila, a kuratórium elnöke, és Böröczki Tamás, két kuratóriumi tag írásbeli felhatalmazása alapján az alapítvány jelenlegi ügyvivője. Az ÓKKA könyvelését megbízási szerződés alapján az OPTI-TOP Bt. (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 10.) végzi.

2. A támogatások és azok felhasználása. Az alapítvány tevékenysége 2009-ben

Az OKKA bevételei 2009-ben

  • előfizetői díjak, lapértékesítés: 482 EFt
  • az adó 1%-os felajánlásából:   263 EFt
  • egyéb támogatásokból:             –

Összes bevétel:                                 745 EFt

Az alapítvány az előfizetői díjakból és az 1%-os felajánlásokból származó bevétel jelentős részét az Ókorfolyóirat 2009-es megjelentetésére fordította (nyomdaköltség és szerkesztői honorárium formájában). Az alapítvány emellett az előfizetésekből fedezte a megrendelt lapszámok egy része postázásának költségét, valamint a könyvelés, illetve a honlap frissítésének díjait. A tartalékként megmaradt összeget az alapítvány a tervek szerint az Ókor folyóirat 2010-es megjelentetésére fordítja.
A kuratóriumi tagok nem részesültek anyagi juttatásban, de az Ókor szerkesztősége a kuratórium minden egyes tagjának eljuttat egy példányt valamennyi megjelent lapszámból.
A vagyon felhasználását a számviteli egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. Az ÓKKA cél szerinti juttatásban nem részesült.
Az ÓKKA fő tevékenysége 2009-ben is az Ókor folyóirat megjelentetésének elősegítésére irányult. Ennek keretében az alapítvány anyagi támogatásban részesítette a lap szerkesztőségét, illetve hozzájárult a lap kiadásának költségeihez. A lapot megjelentető Gondolat Kiadó az alapítvánnyal kötött szerződésnek megfelelően 2009-ben is az ÓKKA-ra bízta a lap előfizetőinek nyilvántartását és az előfizetési díjak kezelését. Az alapítvány kuratóriuma rendszeresen konzultált a szerkesztőséggel az Ókornépszerűsítésének, illetve az olvasókhoz való eljuttatásának lehetőségeiről.
Az ÓKKA a kuratórium döntése alapján, alaptevékenységével összhangban 2010 folyamán részt vesz a májusban megrendezendő X. Magyar Ókortudományi Konferencia lebonyolításában (részvételi díjak begyűjtése, kezelése és a beérkezett díj összegének erejéig a konferencia költségeinek fedezése).

Budapest, 2009. március 31.

az Ókor Kulturális Közhasznú Alapítvány kuratóriuma