Ókor

Archívum

Eddig megjelent lapszámaink:

2019. XVIII. évfolyam

2018. XVII. évfolyam

borito_2018_1_nagy 2018/1. szám

Tanulmányok Lőrincz Huba Fekvő, emberfejű bölényszobrocskák a II. lagasi dinasztia korából Vér Ádám A triumphus Asszíriában I. Péntek Dániel Náhum könyvének targuma Gábor Sámuel Emlékállítás, emlékműolvasás, műemlékvédelem Pausanias Akropolis-leírásáról Grüll Tibor Orbem terrarum subicere Világbirodalmi törekvések és földrajzi ismeretek az ókori Rómában Textus [...]

borito_2018_2_nagy 2018/2. szám

Tanulmányok Esztári Réka A Sötétség Házának gyermekei A halva született kisdedek rituáléja Csabai Ágnes Az ikonográfia jelentősége az Ószövetség-kutatásban Egyed Attila Rituális tapasztalat az orphikus aranylemezekben Dimenziók és folyamatok Pártay Kata „Kétfrigyű násznyoszolyát nem dicsérek én soha” Philia és házasság az Andromachéban Szikora Patricia [...]

borito_2018_3_nagy 2018/3. szám – Propaganda az ókorban

Tartalom és Előszó Tanulmányok Török László Ókori propaganda Általános megfontolások és példák Vér Ádám A triumphus Asszíriában II. Az Assur-ban-apli Kr. e. 653. évi hadjáratait követő győzelmi ünnepségek Koltai Kornélia Az Úr/JHWH (vallásának) propagandistái: a próféták Kulin Veronika Haza vagy [...]

borito_2018_4_nagy 2018/4. szám – Módosult tudatok

Tartalom és Előszó Tanulmányok Diana L. Stein A stimulánsok szerepe az ókori keleti társadalmakban Liptay Éva A halál mint alvás és a halálból való felébredés az ókori egyiptomi halotti ikonográfiában Kőszeghy Miklós Kinek jaj, kinek fáj? Beszkid Judit Legyőzni a [...]

2017. XVI. évfolyam

borito_2017_1_nagy 2017/1. szám – Illúziók

Tartalom és Előszó Tanulmányok Németh György A második legjobb állam Kató Péter Illúziók a hellénisztikus polisokban Hegyi W. György A res publica tartalma és képzete Tamás Ábel Tévelygő tekintetek Lucretiusi poétika Catullus 64. carmenében Krupp József A fájdalom visszatérése Az Aeneis, a nosztalgia és a [...]

borito_2017_2_nagy 2017/2. szám

Tanulmányok Török László Egy félreismert remekmű A Petosiris-sír és az egyiptomi–görög kiegyezés Mohay Gergely Isten és egyensúly Hérodotos történetírásában Acél Zsolt Alexandria és Róma Megfontolások a hellénisztikus és római könyvtárak történetéhez Brunner Ákos Cicero a platóni és a sztoikus szenvedélyekről [...]

borito_2017_3_nagy 2017/3. szám – Modern Ovidius

Tartalom és Előszó Tanulmányok Italo Calvino Ovidius és az összefüggő világmindenség Gyöngyösi Mária „Az elválás tudománya” Ovidius Keservei és Mandelstam Tristia című versciklusa Korompay Eszter Álom a filmről, film az álomról Mediális áttűnések Ransmayr Az utolsó világ című regényében Nemes Z. Márió Metamorfózis és technoemésztés [...]

borito_2017_4_nagy 2017/4. szám – Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetének műhelyéből

Tartalom és Előszó Tanulmányok Buzási Gábor Hazudik-e Isten? Prófétai kommunikáció és igazságfogalom Mikeás történetében (1Kir 22) Török László Fiktív valóság – tényleges valóság „Hazugságok” Hérodotosnál Ittzés Máté Rambo Hellászban A kafkaniai kavics felirata: Quem ad finem? Grüll Tibor Igazság és hazugság a [...]

2012. XI. évfolyam