Ókor

Archívum

Eddig megjelent lapszámaink:

2022. XXI. évfolyam

Okor_2022_1_cover_kicsi 2022/1. szám

Tartalom Csitári Péter Pereskedés és igazságszolgáltatás a Kr. e. 21. századi Mezopotámiában Vér Ádám Kyros és a Teispida-dinasztia Földi Zsombor – Kerekes Miklós Lagaštól Bábelig A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár ékírásos tárgyai és II. Ignác Efrém Rahmáni szír katolikus pátriárka 1908-as magyarországi látogatása Szlovicsák Béla [...]

Okor_2022_2_borito_valasztott.indd 2022/2. szám

Tartalom Stipich Béla „Atyám istenének szobrát Hatti ország királya elvitte” Az istenszobrok elhurcolásának egyes szempontjaihoz az ókori Keleten Kőszeghy Miklós Hácór – egy világváros Palesztinában Montskó Benjámin A Qohelet Targum és Jeromos Qohelet-kommentárja Nagy Árpád Miklós Erós en kairó Darab [...]

Okor_2022_3_borito.indd 2022/3. szám – Kommentárok és kommentátorok

Tartalom Kozák Dániel Kommentár és bőség A copia jelensége Serviusnál és Tiberius Claudius Donatusnál Tamás Ábel A szöveg mint illúzió és epifánia Vergilius „Helena-epizódja” és a kommentárok Juhász Daniella Juan Luis de La Cerda mint Vergilius olvasója Egy 17. századi kommentár [...]

Okor_2022_4_borito.indd 2022/4. szám – Aktuális assziriológia

Tartalom Csitári Péter A szabadság ára Egy mezopotámiai szolga felszabadulása a Kr. e. 21. században Pintér Anna Krisztina Retorikai és figuratív elemek óbabilóni levelekben Árvai Tamás Meseszerű és ritualisztikus elemek II. Aššur-nasịr-apli királyfelirataiban Buhály Attila Egy birodalom formaváltozásai Az urartui [...]

2020. XIX. évfolyam

2020_1_nagy 2020/1. szám – Rituális gyilkosságok

Előszó Tanulmányok Németh György Egy meghiúsult áldozat Theagenés és Charikleia feláldozásának terve Héliodórosnál Jancsovics Fanni Verginia: egy szükségszerű halál Dobos Barna Az elfedett szemérem A kiszolgáltatott nők rituális (ön)gyilkossága Ovidius költeményeiben Kapi Péter A druidák feladatkörei az írott források tükrében Ferenczi Roland [...]

2020_2_nagy 2020/2. szám

Török László (1941–2020) Tanulmányok Acél Zsolt Dionysos, az érkező isten? Előzetes megfontolások az Augustus-kori elégiaköltészet Bacchus-alakjainak értelmezéséhez Bélyácz Katalin – Nagy Árpád Miklós Periammata Amulettek a korai athéni vörösalakos vázákon Simon Attila Idő és barátság Aristotelésnél A synétheia fogalma Kerti Anna Emese Határátlépés, metamorfózis és [...]

2020_3_nagy.jpg 2020/3. szám

Tanulmányok Jasper Kata Piramisszövegek: egy óegyiptomi halotti korpusz hagyományozódása Orosz Adrienn Bész útja a globalizáció felé: két Bészt ábrázoló jelenetek Kalhuból Földi Zsombor Ignotus Hugó és az „Asisakuga” Juhász Daniella Kommentárok a gyakorlatban Homéros: Odysseia XIX. 503–604 Endreffy Kata – [...]

2020_4_nagy 2020/4. szám – A líra határai

Tartalom és Előszó Tanulmányok Agócs Péter Az ének mint előadás és szöveg: Pindaros és Bacchylidés „költői levelei” Pártay Kata Paris, Helené és a hymenaios Műfaji áthallások az Iphigeneia Aulisban kardalaiban Simon Attila Líra, hang és ringatás Platón: Törvények 790d5–791b1 Beszkid Judit Orpheus liliomhangja Somfai [...]

2019. XVIII. évfolyam

2018. XVII. évfolyam

borito_2018_1_nagy 2018/1. szám

Tanulmányok Lőrincz Huba Fekvő, emberfejű bölényszobrocskák a II. lagasi dinasztia korából Vér Ádám A triumphus Asszíriában I. Péntek Dániel Náhum könyvének targuma Gábor Sámuel Emlékállítás, emlékműolvasás, műemlékvédelem Pausanias Akropolis-leírásáról Grüll Tibor Orbem terrarum subicere Világbirodalmi törekvések és földrajzi ismeretek az ókori Rómában Textus [...]

borito_2018_2_nagy 2018/2. szám

Tanulmányok Esztári Réka A Sötétség Házának gyermekei A halva született kisdedek rituáléja Csabai Ágnes Az ikonográfia jelentősége az Ószövetség-kutatásban Egyed Attila Rituális tapasztalat az orphikus aranylemezekben Dimenziók és folyamatok Pártay Kata „Kétfrigyű násznyoszolyát nem dicsérek én soha” Philia és házasság az Andromachéban Szikora Patricia [...]

borito_2018_3_nagy 2018/3. szám – Propaganda az ókorban

Tartalom és Előszó Tanulmányok Török László Ókori propaganda Általános megfontolások és példák Vér Ádám A triumphus Asszíriában II. Az Assur-ban-apli Kr. e. 653. évi hadjáratait követő győzelmi ünnepségek Koltai Kornélia Az Úr/JHWH (vallásának) propagandistái: a próféták Kulin Veronika Haza vagy [...]

borito_2018_4_nagy 2018/4. szám – Módosult tudatok

Tartalom és Előszó Tanulmányok Diana L. Stein A stimulánsok szerepe az ókori keleti társadalmakban Liptay Éva A halál mint alvás és a halálból való felébredés az ókori egyiptomi halotti ikonográfiában Kőszeghy Miklós Kinek jaj, kinek fáj? Beszkid Judit Legyőzni a [...]

2017. XVI. évfolyam

borito_2017_1_nagy 2017/1. szám – Illúziók

Tartalom és Előszó Tanulmányok Németh György A második legjobb állam Kató Péter Illúziók a hellénisztikus polisokban Hegyi W. György A res publica tartalma és képzete Tamás Ábel Tévelygő tekintetek Lucretiusi poétika Catullus 64. carmenében Krupp József A fájdalom visszatérése Az Aeneis, a nosztalgia és a [...]

borito_2017_2_nagy 2017/2. szám

Tanulmányok Török László Egy félreismert remekmű A Petosiris-sír és az egyiptomi–görög kiegyezés Mohay Gergely Isten és egyensúly Hérodotos történetírásában Acél Zsolt Alexandria és Róma Megfontolások a hellénisztikus és római könyvtárak történetéhez Brunner Ákos Cicero a platóni és a sztoikus szenvedélyekről [...]

borito_2017_3_nagy 2017/3. szám – Modern Ovidius

Tartalom és Előszó Tanulmányok Italo Calvino Ovidius és az összefüggő világmindenség Gyöngyösi Mária „Az elválás tudománya” Ovidius Keservei és Mandelstam Tristia című versciklusa Korompay Eszter Álom a filmről, film az álomról Mediális áttűnések Ransmayr Az utolsó világ című regényében Nemes Z. Márió Metamorfózis és technoemésztés [...]

borito_2017_4_nagy 2017/4. szám – Tanulmányok az ELTE Ókortudományi Intézetének műhelyéből

Tartalom és Előszó Tanulmányok Buzási Gábor Hazudik-e Isten? Prófétai kommunikáció és igazságfogalom Mikeás történetében (1Kir 22) Török László Fiktív valóság – tényleges valóság „Hazugságok” Hérodotosnál Ittzés Máté Rambo Hellászban A kafkaniai kavics felirata: Quem ad finem? Grüll Tibor Igazság és hazugság a [...]

2012. XI. évfolyam