Ókor

2023/2. szám

Okor-2023-2-borito-kicsi

Tartalom
TANULMÁNYOK

Vér Ádám
„Aššur átka sújtsa azokat, kik megszegik a nagy isteneknek tett esküt!”
Az eskü szerepe Asszíria közigazgatásában

Kulin Veronika
A történetíró mint jós
Az okkutatás korlátai Hérodotosnál

Kató Péter
Kultusz és közösség
Megfigyelések egy kósi vallásos egyesület kitüntetési határozatáról

Szekeres Csilla
Válság és politikai nyelvhasználat a Kr. e. 1. századi Rómában

Acél Zsolt
Dionysos Tibullus Ambarvalia-elégiájában

Acél Zsolt
A Nílus, a Múzsák és a maszk istene. Nonnos Dionysosa és a római költészet numen-fogalma

RÉGÉSZET

Gabler Dénes
Az első aquincumi castellum építésének történeti háttere

TEXTUS

Asszír koronázási rituálé
Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Pásztor Dániel

KÖNYVEK

Grüll Tibor: Rómaiak, zsidók, keresztények a karthágói Tertullianus életművében (Takács Levente – Üveges Eszter)