Ókor

2023/3–4. szám

Okor_2023_3_4_cover honlap_kicsi

Tartalom

TANULMÁNYOK

PINDAROS ÉS UTÓÉLETE

Agócs Péter
A költészetről szóló költészet Pindarosnál

Keisz Ágoston
A rendiség mítosza
Ungvárnémeti Tóth László Ἥρωες τῶν Οὑγγάρων /
Magyar hősök című Pindaros-imitációja

MATHÉMA

Ebedli Viktória
Római és egyéni érdekek kereszttüzében
A Venus Erycina-templomok megépülésének
körülményei Rómában a Kr. e. 3–2. században

Jancsovics Fanni
Homines novi
Visszatérés a „régi” virtushoz
Somfai Péter
Catullusi labirintusok a vergiliusi ekphrasisokban

Marton Máté
Apollók és az irodalmi nyilvánosság
régi és új terei Rómában

Dobos Barna
A szatirikus Ianus és a Ianus-arcú szatírák
Horatius szatíráinak hatása Ovidius Fastijára

Hargittay Levente
Emlékezet, mítosz és bukolika Borbély Szilárd
Ekhó a verandán című versében

Balázs Bálint Tibor
Siratatlan sírok és madarak vijjogása
Motivikus párhuzamok Sophoklés Antigoné és
Wajdi Mouawad Futótűz című drámájában

GYMNASIUM

Ferenczi Attila – Gloviczki Zoltán
A klasszikus nyelvek tanítása Magyarországon

TEXTUS

Terentius: A testvérek
Tordai Éva fordításában, Ferenczi Attila
bevezetésével és jegyzeteivel

DUALIS

Nagy Árpád Miklós
Pindaros arcai a görög-római művészetben