Ókor

2020/4. szám – A líra határai

2020_4_nagy

Tartalom és Előszó

Tanulmányok

Agócs Péter
Az ének mint előadás és szöveg: Pindaros és Bacchylidés „költői levelei”

Pártay Kata
Paris, Helené és a hymenaios
Műfaji áthallások az Iphigeneia Aulisban kardalaiban

Simon Attila
Líra, hang és ringatás
Platón: Törvények 790d5–791b1

Beszkid Judit
Orpheus liliomhangja

Somfai Péter
A catullusi „fivérgyászoló” költemények visszhangjai Vergilius Aeneisében

Korompay Eszter
Pulsare lyram
Metapoétika és hangulat Horatius ódáiban és Seneca kardalaiban

Dobos Barna
Terminus himnusza
(Ov. Fast. II. 639–684) és a Carmen saeculare

Czerovszki Mariann
A feleség, a Múzsa és a császár
Erótikus szerepkörök a Tristia narratívájában

Kozák Dániel
Kirándulások a líra határvidékén
Statius: Silvae IV. 5 és IV. 7

Tamás Ábel
A keretezés művészete
Plinius: Levelek IV. 27

Könyvek

Kocziszky Éva: Der Schlaf in Kunst und Literatur. Konzepte im Wandel von der Antike zur Moderne (Gábor Sámuel recenziója)