Ókor

Hírek

Magyar Hebraisztikai Társaság – meghívó

2013. 04. 04. 13:14
tabel

A Magyar Hebraisztikai Társaság
tisztelettel meghívja következő ülésére,
2013. április 10-én 16.30-ra,
az ELTE Tanári Klubjába (Szerb u. 21-23. I. em.)

Kiemelt napirendi pont: Az elmúlt években a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai által írt, szerkesztett, illetve kiadott könyvek bemutatása.

1.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének kiadványai, 5-10. kötet (Bp.: Sapientia Főiskola – L’Harmattan)

Karasszon István, Az Ószövetség regénye (2011)
Adorjáni Zoltán, Jób testamentuma. Bevezetés – fordítás – jegyzetek (2011)
Xeravits – Tamási – Szabó X. (szerk.), Angyalok az ókortól Szent Tamásig (2011)
Martos Levente B., Misztikus malom. Zsoltáridézetek a páli levelekben (2012)
Elena Bosetti, Énekek éneke. „Te, akit a szívem szeret”. Eksztázis és keresés (2012)
Simon T. László, A kezdetek varázsa és lendülete (2012)

Ismerteti: Xeravits Géza, szerkesztő, sorozatszerkesztő

2.

Tokics Imre, A menedékvárosok (Bp.: Adventista Teológiai Főiskola – OR-ZSE, 2012)

Ismerteti: Karasszon István

3.

Babits Antal, Végtelen ösvények, zsidó bölcselet vagy/és misztika (Bp: Logos, 2011)

Ismerteti: Uhrman Iván, a kötet szerkesztője

4.

Maimonidész, Értekezések az isteni igazságosságról, üldöztetésről, megtérésről és feltámadásról… Judeo-arabból és héberből fordította: Dobos Károly Dániel (Bp.: Logos, 2012)

Ismerteti: Babits Antal, a kötet szerkesztője

Az arany középkor, zsidók, muszlimok és keresztények. Tanulmánygyűjtemény, többek közt Kafmann Dávid: Az isteni attribútumokról… című művéből az Ibn Daudról és Maimonidészről szóló fejezeteket német eredetiből fordította: Dobos Károly Dániel, bőséges arab és héber jegyzetekkel (Bp.: Logos 2012)

Ismerteti: Babits Antal, a kötet szerkesztője

5.

A Magyar Zsidó Tudományok című sorozat 1-7. kötete (Budapest: Gabbiano)

Blau Lajos, Az ózsidó bűvészet (2005)
Blau Lajos, A Talmudról (2006)
Bacher Vilmos, A babylóniai amórák agádája (2007)
Kohlbach Bertalan, A zsidó néprajzról (2007)
Bloch Mózes – Guttmann Mihály, A háláháról (2009)
Bacher Vilmos, A középkori zsidó vallásbölcsészek szentírásmagyarázata Májmúni előtt (2010)
Bacher Vilmos, Májmúni Mózes szentírásmagyarázata (2013)

Ismerteti: Oláh János, sorozatszerkesztő

6.

Dobos Károly Dániel, Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története (Bp.: Pázmány Egyetem eKiadó – SZIT, 2012)

Ismerteti: Koltai Kornélia

7.

Dobos Károly Dániel – Fodor György (szerk.), „VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG”. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én „A dialógus sodrában…” címmel tartott zsidó-keresztény konferencia előadásai (Studia Theologica Budapestinensia 35, Bp.: Új Ember – Márton Áron, 2011)

Ismerteti: Tamási Balázs, a tanulmánykötet egyik szerzője

Az ülés ideje alatt a bemutatott könyvek engedményesen megvásárolhatók, továbbá a Gabbiano Print Kft., a Logos Kiadó, az MTA Judaisztikai Kutatóközpont és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola kiadványaiból is kedvezményes könyvvásárt tartunk. Megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk!
Budapest, 2013-04-04

Zsengellér József elnök sk.
Xeravits Géza alelnök sk.
Koltai Kornélia titkár sk.


A kép forrása: www.miniaturaitaliana.com