Ókor

Hírek

Ókortudományi Társaság – nov. 15.

2019. 11. 11. 08:12
tabel

Meghívó

az Ókortudományi Társaság 2019. november 15-én, pénteken 17.00 órakor kezdődő
felolvasó ülésére, amelynek programja:

Békés Enikő

Az antik idézetek szerepe a humanista olvasási és szövegalkotói gyakorlatban

Előadásomban Galeotto Marzio De doctrina promiscua (1490) című művének idézési technikáját fogom bemutatni. Arra keresem a választ, hogy milyen szerepet töltenek be az antik auktorok a Galeotto-mű orvosi, asztrológiai, csillagászati és gyógyszerészeti kontextusán belül. Előadásom második felében pedig azt vizsgálom meg, hogy hogyan illeszkedik ez a kompilációs eljárás a humanista olvasási és pedagógiai gyakorlathoz.

Kasza Péter

Egy osztrák Bonfini
Wolfgang Lazius Rerum Austriacarum Decadesének magyar vonatkozásai

Wolfgang Lazius (1514‒1565) 1540-től haláláig I. Ferdinánd udvari történetírója volt. Számos latin és német nyelvű munka kötődik a nevéhez, jó részük nyomtatásban is megjelent, de élete fő műve, az ausztriai területek történetét a római kortól saját koráig taglaló Rerum Austriacarum Decades szinte teljességgel kéziratban maradt. A mű magyar vonatkozásai igen jelentősek, hiszen a valóban elkészült V. decas egészben magyar tárgyú, az 1540 és 1556 közti évek magyar eseményeit tárgyalja benne Lazius. Egy NKFIH-kutatási projekt keretében ennek kiadását készítem elő. Előadásomban egyrészt az eddigi kutatások filológiai tapasztalatait szeretném összegezni, majd Lazius történetírói módszerét bemutatni, néhány példával illusztrálva azt is, mit kölcsönöz szerzőnk az antikvitás gyakorlatából.

Helyszín:

ELTE BTK “F” épület, Kerényi Károly terem
(1088 Budapest, Múzeum körút 4/F).