Ókor

Bibliafordítás 02.3 – Gen 23,3–16: interlineáris és szó szerinti fordítás

Götz Andrea

A fordítási folyamatban

A fordításban – és bármilyen nyelvi közvetítésben – gyakori tapasztalat, hogy ha gyorsan kell fordítanunk, a szó szerinti fordítás „adja magát”. Nemcsak az időhiány az, ami az „egyszerű”, szó szerinti megoldások felé viszi a fordítást.
Esetünkben holt nyelvről, ill. irodalmi szövegről van szó, ami még nehezebbé teszi a fordítást. Ez még hasznosabbá, ill. „megtévesztőbbé” teszi a szó szerinti fordítást, ami helyzetünkben: segít az értelmezésben, ha a legkisebb egységeiben vizsgáljuk a szöveget, valamint, ha már a szó szerinti fordítás is kétséges (és az egyes fordítók véleménye, megoldásai nagyban eltérnek), az további problémákra mutat rá.
A szó szerinti fordítás egyben „megtévesztő” is, hiszen a fordítók figyelmét a nyelvtani értelemben vett (nem nyelvészeti) jelentésre összpontosítja, a szöveg más dimenzióinak jelentését (pl. stilisztika, pragmatika) kiszoríthatja. Waard–Nida (2002, 56) megfogalmazásában: „A szó szerinti fordítások annyira ragaszkodnak az eredeti szöveghez, amennyire az csak nyelvtanilag lehetséges.”
Ez az említett nyelvtani ragaszkodás vezet a már említett grammatikai csőlátáshoz. Tehát amennyire elkerülhetetlenek, szükségesek, hasznosak a szó szerinti fordítások, annyira egysíkúak, pontatlanok (a szöveg nagyobb egységeit, vonatkozásait tekintve) és félrevezetőek. Arra viszont, hogy a forrásnyelv nyelvtani szerkezetéről nyers, de valósághű képet kapjunk, kitűnően megfelelnek.
Amennyiben ez a „nyers” kép finomításra szorul, egyes részletei alaposabb megfigyelést, elemzést igényelnek, az interlineáris fordítást, még inkább az interlineáris glosszázást érdemes alkalmaznunk.

A filológiában

Interlineáris fordítás kapcsán két egymástól elkülönülő metódusról beszélhetünk: 1. interlineáris glosszázás (nyelvészeti-filológiai eljárás), 2. interlineáris fordítás (nem tükröz nyelvészeti információt).

A nyelvészeti szempontokat követő filológiai elemzés, az interlineáris glosszázás az ilyen témájú tanulmányok fontos eszköze. Segítségével az adott nyelven nem értők is követhetik a számukra érdekes nyelvészeti jelenségek viselkedését a tárgyalt nyelvben. Összehasonlító nyelvészeti kutatások esetén különösen nagy a glosszázás szerepe.
Íme egy példa a közepesen kidolgozott (nem minden morfémára kiterjedő, hanem a lexémát egészében jellemzi) interlineáris glosszázásra:

wayṣaw yhwh ’ĕlōhîm ‘al-hā’ādām lē’mōr mikkōl ‘ēṣ-haggān ’ākōl tō’kēl
parancsol-Q.imf.E/3m Isten az embernek KVOT összesről kert fája eszik-Q.inf eszik-Q.imf.E/2m
Megparancsolta Isten Ádámnak: „A fa összes fájáról egyél…”

Hogy pontosan hogyan valósul meg, intézmények, szakterületek, kutatók szokásai szerint változik. Egységes irányelv azonban, hogy a nyelvről (az elemzett nyelvi szerkezetek) morféma szintű (a nyelv legkisebb önálló szerkezeti egysége, a szavak építőeleme) leírást nyújtson.
Az alább olvasható interlineáris fordítás nem tartalmaz glosszákat, nem tünteti fel a szónál kisebb nyelvi elemeket és nem közöl ezekről fordítást.
A glosszázáshoz, interlineáris fordításhoz hasznos a The Electronic Text Corpus of Sumerian Royal Inscriptions oldalán használt glosszázás útmutatója: Interlinear morphemic glossing (PDF); vagy a Max Planck Ins. nyelvészeti részlegének glosszálási szabályai (PDF).


Gen 23,3–16: interlineáris és szó szerinti fordítás

3

wāyyāqom ʾabrāhām mēʿal pěnê mētô waydabbēr ʾel- běnê- ḥēt lēʾmōr
és felkelt Ábrahám mellől arca halottja és beszélt Hét fiaihoz mondván
És felkelt Ábrahám halottja arca mellől, és beszélt Hét fiaihoz:

4

gēr-wětôšāb ʾānōkî ʿimmākem těnû lî ʾăḥuzzat-qeber ʿimmākem wěʾeqběrāh mētî millěpānāy
idegen és jövevény én veletek adjatok nekem sírhely veletek halottam előlem
„Idegen és jövevény vagyok veletek, adjatok nekem sírhelyet veletek, hogy eltemessem halottam előlem.”

5

wayyaʿănû běnê-ḥēt ʾet-ʾabrāhām lēʾmōr lô
és válaszoltak Hét fiai Ábrahámnak mondván neki
És válaszoltak Hét fiai Ábrahámnak

6

šěmāʿēnû ʾădōnî ʾattāh bětôkēnû běmibḥar qěḇārênû qěbōr ʾet-mētekā ʾîš mimmennû ʾet-qibrô lōʾ-yikleh mimměkā miqqěḇōr mētekā
hallgass meg minket uram herceg isten te köztünk válogatott sírjainkban temesd el halottadat férfi közülünk sírt nem visszatart tőled eltemetéstől halottad
„Hallgass meg minket, uram, isten hercege vagy köztünk, legjobb sírunkban temesd el halottadat, senki közülünk sírt nem tart vissza tőled, hogy eltemesd halottadat.”

7

wāyyāqom ʾabrāhām wayyištaḥû lěʿam-hāʾāreṣ libnê-ḥēt
és felkelt Ábrahám és meghajolt a föld népének Hét fiainak
És felkelt Ábrahám és meghajolt a föld népe és Hét fiai előtt.

8

waydabbēr ʾittām lēʾmōr ʾim-yēš ʾet-napšekem liqbōr ʾet-mētî millěpānay šěmāʿûnî ûpigěʿû-lî běʿepěrôn ben-ṣōḥar
és beszélt velük mondván ha van lelketek eltemetni halottamat arcom elől hallgassatok meg és kérjétek értem Efront Cohar fiát
És beszélt velük: Ha beleegyeztek, hogy eltemessem halottamat arcom elől, hallgassatok meg és kérjétek meg nekem Efront, Cohar fiát.

9

wěyitten-lî ʾet-měʿārat hammakpēlāh ʾăšer-lô ʾăšer biqṣēh śādēhû běkesep mālēʾ yittěnennāh lî bětôkěkem laʾăḥuzzat-qāber
és adjon nekem a Makhpéla barlangját amelyik az övé amelyik a mezeje végében pénzzel ér adjon nekem köztetek mint sírhelyet
És adja nekem a Makhpéla barlangját, amelyik az övé, amelyik a mezeje végében van, adja nekem pénzért, amennyit ér, köztetek mint sírhelyet.”

10

wěʿeprôn yōšēb bětôk běnê-ḥēt wayyaʿan ʿeprôn haḥittî ʾet-ʾabrāhām běʾāznê běnê-ḥēt lěkōl bāʾê šaʿar-ʿîrô lēʾmōr
és Efron ült Hét fiai közt és válaszolt Efron a hettita Ábrahámnak Hét fiainak fülében mindenkinek megy városa kapuja mondván
És Efron ült Hét fiai közt, és válaszolt Efron a hettita Ábrahámnak Hét fiainak hallatára, mindenki előtt, aki bemegy városa kapuján:

11

lōʾ-ʾădōnî šěmāʿēnî haśśādeh nātattî lāk wěhamměʿārāh ʾăšer-bô lěkā nětattîhā lěʿênê běnê-ʿammî nětattîhā llāk qěbōr mētekā
nem uram hallgass meg a mezőt adom neked és a barlangot ami benne van neked neked adom népem fiainak szeme előtt neked adom neked temesd el halottad
„Nem, uram hallgass meg, a mezőt adom neked és a barlangot, ami rajta van, neked, neked adom népem fiainak szeme előtt, neked, temesd el halottad.”

12

wayyištaḥû ʾabrāhām lipnê ʿam hāʾāreṣ
és meghajolt     Ábrahám          a föld népe előtt
És meghajolt Ábrahám a föld népe előtt.

13

waydabbēr ʾel-ʿeprôn běʾāznê ʿam-hāʾāreṣ lēʾmōr ʾak ʾim-ʾattāh lû šěmāʿēnî nātattî kesep haśśādeh qaḥ mimmennî wěʾeqěběrāh ʾet-mētî šāmmāh
és beszélt Efronra a föld népének fülében mondván tényleg ha te kérlek hallgass meg adom ezüst a mezőt vedd el tőlem és eltemetem halottamat ott
És beszélt Efronhoz a föld népének hallatára: „Ha te valóban, kérlek, hallgass meg, oda adom neked a pénzt a mezőért, vedd el tőlem, és eltemetem ott.”

14

wayyaʿan ʿeprôn ʾet-ʾabrāhām lēʾmōr lô
és válaszolt Efron Ábrahámnak mondván neki
És válaszolt Efron Ábrahámnak mondván neki:

15

ʾădōnî šěmāʿēnî ʾereṣ ʾarbaʿ mēʾōt šeqel-kesep bênî ûbênkā mah-hiwʾ wěʾet-mētěkā qěbōr
uram hallgass meg föld 4 100 sékel ezüst köztem és közted mi az és a halottadat temesd el
„Uram, hallgass meg, a föld 400 sékel ezüst, köztem és közted mi az? És a halottadat temesd el.”

16

wayyišmaʿ ʾabrāhām ʾel-ʿeprôn wayyišqōl ʾabrāhām lêʿeprōn ʾet-hakkesep ʾăšer dibber bêʾāznê bênê-ḥēt ʾarbaʿ mēʾôt šeqel kesep ʿōbēr lassōḥēr
és hallott Ábrahám Efronra és kimért Ábrahám Efronnak az ezüstöt amelyik mondott Hét fiainak fülében 4 100 sékel ezüst áthaladó kereskedőnek
És hallgatott Ábrahám Efronra, és kimérte Ábrahám Efronnak az ezüstöt, amit mondott Hét fiainak hallatára, 400 sékelt érvényes pénzben.