Ókor

Hírek

Magyar Hebraisztikai Konferencia – felhívás

2020. 12. 01. 11:10
tabel

Magyar Hebraisztikai Konferencia 

Felhívás 

Folytatva az elmúlt évek hagyományát, a Magyar Hebraisztikai Társaság 2021. február 4-én, csütör­tö­kön, ismét megrendezi konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. Az idei konferenciát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szervezi, a járványügyi helyzetre tekintettel online formában.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társa­ság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Ugyanakkor cél a hebraisztika és társtudományai közötti párbeszéd elősegítése is.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, filozófiai, nyelvészeti és fordítás­tudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk. Az egy-egy felekezethez köthető teológiai munkák azonban, bármennyire értékesek is, kívül esnek a Magyar Hebraisztikai Konferencia által lefedett területek körén.

Tapasztalatok szerint online előadásokat követni kimerítőbb, mint hagyományos előadásokat. Ezért idén csak 25 perc áll egy-egy előadó rendelkezésére, amelynek megosztása 15 perc előadás, 6-8 perc disz­kusszió és 2-4 perc technikai átállás. Az előadások nyelve magyar vagy angol. Kizárólag új – publikálatlan vagy frissen publikált, de a hazai szakmai közönség által még nem ismert – eredményeket várunk.

A jelentkezésnek három formáját ajánljuk:

  • Rendes absztrakt: Anonim kivonatot benyújthat bárki, hallgatók, doktoranduszok és kutatók is, akár tagjai, akár nem tagjai a Magyar Hebraisztikai Társaságnak. Ezek az absztraktok kettős anonim bírálaton mennek keresztül a magas szakmai minőség biztosítása érdekében.
  • Tagi absztrakt: A Magyar Hebraisztikai Társaság azon tagjai, akik a 2020. évre vonatkozóan a jelent­kezési határidőig rendezték a tagdíjukat, anonimitás nélkül is benyújthatják az absztrakt­jukat. Az esetükben a társasági tagságuk jelent garanciát a szakmai minőségre. Új kutatási ered­mé­nyeiket bemutató előadásukat igyekszünk a lehetőségekhez mérten beilleszteni a programba.
  • Hallgatói absztrakt: A doktori fokozattal még nem rendelkező, alapképzésben, mester­képzés­ben vagy doktori képzésben részt vevő, hallgatói jogviszonyban álló fiatal kutatók absztraktjait külön bíráljuk el. Ha az absztrakt alapján az előadás várható színvonala összemérhető a többiével, ha rendes absztraktként is bejutott volna, akkor annak a rendes programon belül biztosítunk teret. További, ígéretesnek, támogatandónak ítélt hallgatók előadására pedig külön szek­ció­ban kerülhet sor.

A Magyar Hebraisztikai Konferenciára várjuk a hebraista kollégák, a hebraisztika társterületeivel foglalkozó oktatók, kutatók, valamint hallgatók és doktoranduszok jelentkezését. A legfeljebb egy oldal hosszúságú, anonim kivonatok benyújtásának határideje 2020. december 15. A kivonatokat a konferencia honlapján keresztül, pdf formá­tum­ban lehet feltölteni. A konferencia honlapja: http://mhk.elte.hu/2021/.

Az elmúlt évekkel ellentétben, az online forma miatt, a konferenciára való belépéshez várhatóan előzetes regisztrációra lesz szükség. Ennek részletei szintén a fenti honlapon lesznek elérhetőek.