Ókor

2019/3. szám

borito_2019_3_nagy

Tanulmányok

Kárpáti András
Táncra penderített komédiás
Megjegyzések az Antik Gyűjtemény új paestumi vázájához

Lindner Gyula
Tradíció, folytonosság, újítás
A kyméi Isis-aretalogia és a hellénisztikus kori vallásosság

Darab Ágnes
„Miért ne fejtsem ki véleményemet, akár helyes, akár téves?”
Irodalomkritikai kérdések az ifjabb Plinius epistuláiban

Gombos Brigitta
Alkatrész a gépezetben
A bankárok római gazdaságban betöltött szerepe az 1–2. században

Pintér Anna Krisztina
A sumer sukkal- és kapuőrző istenek narratológiai szerepkörei

Kőszeghy Miklós
Az ókori Júda hadserege

Montskó Benjámin
A Qohelet könyve a Qohelet Targum és a Qohelet Rabba eszkatologikus értelmezésében

Móricz Nikolett
Traumák a zsoltárokban
Az erőszak narratívájának poétikai feldolgozása a 22. zsoltár példáján

Fullér Andrea
Egyiptizáló síremlékek a budapesti zsidó temetőkben a 19–20. század fordulóján