Ókor

2017/2. szám

borito_2017_2_nagy

Tanulmányok

Török László
Egy félreismert remekmű
A Petosiris-sír és az egyiptomi–görög kiegyezés

Mohay Gergely
Isten és egyensúly Hérodotos történetírásában

Acél Zsolt
Alexandria és Róma
Megfontolások a hellénisztikus és római könyvtárak történetéhez

Brunner Ákos
Cicero a platóni és a sztoikus szenvedélyekről
(Tusculumi eszmecserék IV. 10–11 skk.)

Hajdu Péter
Ovidius az idegenek között

Németh Attila
Metadráma Seneca Medeájában

R. Facsády Annamária
…utere felix tabernam aurificinam!
Aranyművesek a római császárkorban

Tóth Anna Judit
Kitanulni egy mesterséget
Szakmai képzés az ókorban

Textus

A Lindosi Anagraphé
Fordítás, kommentárok – II.

Hégésippos: Halonnésosról (Dém. VII)

Könyvek

Palladius: A földművelésről. Az állatgyógyászatról.
Az oltásról (Takács Levente recenziója)