Ókor

Ókortudományi Társaság – nov. 20. UPDATE: zoom-link

picture

Meghívó Az Ókortudományi Társaság 2020. november 20-án, pénteken, 17:00 órakor kezdődő felolvasóülésére, amelynek programja: Bajnok Dániel Démosthenés, a bűnbak Chairóneia emlékezete a Ktésiphón elleni beszédben Aischinés közismerten súlyos veresége a Koszorú-perben (330) megnehezíti, hogy úgy olvassuk az ott elmondott, Ktésiphón [...]

Folytatás

Ókortudományi Társaság – okt. 16.

ehnaton

Meghívó az Ókortudományi Társaság 2020. október 16-án, pénteken, 17:00 órakor kezdődő felolvasóülésére, amelynek programja: Irsay-Nagy Balázs Sziklába faragott teológia Ehnaton egyiptomi király (18. dinasztia) amarnai sírja A közép-egyiptomi Amarna (ókori nevén: Ahet-Aton) várostól keletre lévő sivatagi vádiban található a vallásos [...]

Folytatás
kombinaltfoto

Új ókortudományi kiadványok

Ovidius: Ibis, Teravagimov Péter fordításában, Ferenczi Attila utószavával. Gondolat, 2020. Bélyácz Katalin: A salamisi csata emlékezete. Gondolat, 2020. Ritoók Zsigmond: Pillantás az ókortudományba. Akadémiai, 2020.

Folytatás
Screenshot 2020-08-03 13.10.33

Szolidaritás az SZFE-vel

Szolidaritásunkat fejezzük ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatóival és hallgatóival. Köszönjük, amit az antik drámairodalom elevenen tartásáért tettek, és – reméljük – tesznek még a jövőben is. Az Ókor szerkesztősége

Folytatás
livius1

Megjelent: Titus Livius: Róma története a Város alapításától (ford., jegyz. Kopeczky Rita)

Titus Livius 142 könyvből álló történeti művében Róma alapításától egészen saját koráig, a császárkor elejéig írta meg a Római Birodalom történetét. Akár a többi ókori történeti mű, ez is a szépirodalom körébe tartozik, és jóllehet fontos hagyományokat dolgoz fel a [...]

Folytatás
Ovidius_borfajl-scaled

Megjelent: Világok között. Tanulmányok Ovidius életművéről (szerk. Krupp József)

Krupp Jó­zsef, szerk. Vi­lá­gok kö­zött: Ta­nul­má­nyok Ovi­di­us élet­mű­vé­ről. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020. Pub­li­us Ovi­di­us Naso ha­lá­lá­nak két­ez­re­dik év­for­du­ló­ja vi­lág­szer­te al­kal­mat adott a ko­run­kat ta­lán leg­in­kább meg­szó­lí­tó ró­mai köl­tő élet­mű­ve előt­ti tisz­tel­gés­re. Bu­da­pes­ten 2017 no­vem­be­ré­ben ke­rült sor az Ovi­di­us 2000 című kon­fe­ren­ci­á­ra, ame­lyen a je­len kö­tet [...]

Folytatás
Ókor a zenében, plakát 3.0

Ókor a zenében – az ELTE Ókortudományi Intézetének előadás-sorozata

Az Ókortudományi Intézet a 2019/2020-es tanév tavaszi nyilvános előadás-sorozatot szervez Ókor a zenében címmel. Az előadás hossza 60–70 perc, majd kérdések következhetnek. Az előadások csütörtökönként 16 órakor kezdődnek, helyük az “A” épület Gombocz Zoltán-terme (ELTE BTK, 1088 Bp., Múzeum krt. [...]

Folytatás
fekete

Szolidaritás az MTA-val

Szolidaritásunkat fejezzük ki a Magyar Tudományos Akadémiával! Az Ókor szerkesztősége

Folytatás
xeravits_géza_koncert

Xeravits Géza – jótékonysági koncert beteg barátunkért

Xeravits Géza teológus, 48 éves, 4 gyermek apja, egy éve súlyos izomsorvadás miatt teljesen lebénult. A család minden erejét felemészti az ápolás, gondozás. A szervezők az ő gyógyulására, családja támogatására szeretnének egy koncert keretében minél nagyobb anyagi támogatást összegyűjteni. A [...]

Folytatás
mathema_fejlec

VI. Mathéma konferencia: május 31. – június 1.

A fiatal ókorkutatók Mathéma-konferenciájára hatodik alkalommal kerül sor az ELTE BTK-n. Az idei téma: natura és cultura. Időpont: 2019. május 31. – június 1. Helyszín: ELTE BTK, B épület 217. A program ITT elérhető.

Folytatás