Ókor

Magazin

Studia Litteraria 2022/1-2: Antikvitásrecepciók

2022. 06. 29. 18:14
tabel

A Studia Litteraria című folyóirat Darab Ágnes és D. Tóth Judit által szerkesztett, Antikvitásrecepciók címet viselő új lapszámának időkerete jól kijelölhető: a tanulmányok a klasszikus antikvitásból eredő motívumok, toposzok, témák és alkotások 20–21. századi recepció- és hatástörténetét, újabb interpretációit és adaptációit mutatják meg a modern, valamint javarészt a kortárs magyar- és világirodalomban, illetve a színház világában. Az a motivikus, tematikus és poétikai varietas, amely a szerzők értelmezői munkájának eredményeként elénk tárul, az antikvitás jelenlétének a módozatait teszi láthatóvá. Nem valamiféle összképet kapunk tehát, hanem az antik örökség jelenvalóságának a sokféleségben kirajzolódó mintázatát, amelyet a korszerű irodalomtudományos elemző technikákkal feltárt értelmezések rajzolnak meg.