Ókor

Terepen

Enigma 87 és 88 (2016) – Életútinterjú Szilágyi János Györggyel – I. és II.

2017. 02. 05. 17:43
tabel

Az Enigma c. művészetelméleti  folyóirat  87 és 88 (2016)-os számait teljes egészében a tavaly elhunyt Szilágyi János György ókorkutatónak szentelték. A két tematikus számban – számtalan alapvető dokumentumközlés mellett – olvasható az a könyv terjedelmű életútinterjú, amelyet Litván György és Molnár Adrienne készítettek Szilágyival, s amelyet Komoróczy Géza rendezett sajtó alá és látott el minden részletre kiterjedő, szükség esetén az interjúbeli közléseket is pontosító jegyzetekkel. Az interjú és a hozzá fűzött kommentárok egyszerre szórakoztató és dermesztő betekintést nyújtanak Magyarország 20. századi történelmébe és kultúrtörténetébe. A folyóirat mindkét száma megvásárolható a budapesti Írók Boltjában (1061 Budapest, Andrássy út 45). (Ókorportál)