Ókor

Legfrissebb Hírek

A Magyar Hebraisztikai Társaság éves konferenciája – február 5. Pályázat Hahn István emlékére Latintanítási műhelynap – február 15. Ókortudományi Társaság – 2020. jan. 17. Szelf-koncepciók az ókori és középkori filozófiában – dec. 16., hétfő Eyjólfur Kjalar Emilsson előadása – nov. 28. (csüt.) Ókortudományi Társaság – nov. 15. Nicholas de Lange előadása – nov. 12.

Terepen

Medma szentélyei: kiállítás Budapesten és kutatási program Dél-Itáliában medma

A nemrég újranyitott Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye látogatási időben és azon túl is antik újdonságokkal várja a látogatóit. 2018. október 30-ától 2019. júliusáig Budapesten vendégeskedik kilenc terrakotta szobrocska a dél-olaszországi Rosarnóból, vagyis az ókori Medmából. Kiállításukkal indul az Antik Gyűjtemény új, [...]

Folytatás

Érdekességek a nagyvilágból

Megjelent: Titus Livius: Róma története a Város alapításától (ford., jegyz. Kopeczky Rita) livius1

Titus Livius 142 könyvből álló történeti művében Róma alapításától egészen saját koráig, a császárkor elejéig írta meg a Római Birodalom történetét. Akár a többi ókori történeti mű, ez is a szépirodalom körébe tartozik, és jóllehet fontos hagyományokat dolgoz fel a [...]

Folytatás
Megjelent: Világok között. Tanulmányok Ovidius életművéről (szerk. Krupp József) Ovidius_borfajl-scaled

Krupp Jó­zsef, szerk. Vi­lá­gok kö­zött: Ta­nul­má­nyok Ovi­di­us élet­mű­vé­ről. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020. Pub­li­us Ovi­di­us Naso ha­lá­lá­nak két­ez­re­dik év­for­du­ló­ja vi­lág­szer­te al­kal­mat adott a ko­run­kat ta­lán leg­in­kább meg­szó­lí­tó ró­mai köl­tő élet­mű­ve előt­ti tisz­tel­gés­re. Bu­da­pes­ten 2017 no­vem­be­ré­ben ke­rült sor az Ovi­di­us 2000 című kon­fe­ren­ci­á­ra, ame­lyen a je­len kö­tet [...]

Folytatás