Ókor

Késő antikvitás

MUNKAPAD

Linkgyűjtemények:

Hieroi Logoi: Digital Resources for Late Antiquity
Késő antik vallásokra vonatkozó linkek és egyéb információk

Internet Resources for the Study of Ancient Judaism and Christianity
Hasznos oldalak gyűjteménye a zsidóság és kereszténység kutatásához

KIRKE Spätantike, Christentum
Hasznos oldalak gyűjteménye a késő antikvitás és a korai kereszténység tanulmányozásához

Monastic Matrix: A scholarly resource for the study of women’s religious communities from 400 to 1600 CE
Női vallási közösségekre vonatkozó információk (Kr. u. 400 és 1600 között)

The North Atlantic Patristic Society (NAPS) – Resources
Tematikus linkgyűjtemény patrisztikus témákhoz

ORB Online Encyclopedia: Late Antiquity in the Mediterranean – A Guide to Online Resources
Adatbázisgyűjtemény a késő antikvitás (284-632) tanulmányozásához

Papyrology Home Page
Papirológiai oldalak gyűjteménye

Forrásszövegek, fordítások:

Bibliotheca Augustana
Görög és latin szerzők online

Christian Classics Ethereal Library: Early (Ante-Nicene, Nicene, and Post-Nicene) Church Fathers
Ókeresztény írók angol fordításban

The Civil Law
Római jogi szövegek angol fordításban

The Classics Page
Klasszikus és késő antik szerzők művei és kapcsolódó linkek

Corpus Scriptorum Latinorum
Latin szövegek online

Duke Papyrus Archive
A Duke University online papiruszgyűjteménye

The Gnostic Society Library
Gnósztikus szövegek angol fordításban, kapcsolódó linkekkel

Hebrew Books
Régebbi héber nyomtatványok, köztük klasszikus rabbinikus szövegek

Internet Christian Library
Patrisztikus szövegek angol fordításban

Internet Medieval Sourcebook Fordham University
Késő antik és későbbi szövegek angol fordításban

The Latin Library: Christian Latin
Latin patrisztikus és középkori szövegek

New Advent: The Fathers of the Church
Ókeresztény írók angol fordításban

Novum Testamentum Graece
Újszövetség görögül (ed. Nestle-Aland, Deutsche Bibelgesellschaft, 261979)

MikraNet
Héber Biblia és rabbinikus szövegek

Patrologia Latina (ed. Migne)
latina.patristica
conspectus
Latin egyházatyák

Patrologia Graeca (ed. Migne)
graeca.patristica
conspectus
classicsindex
Görög egyházatyák

POxy: Oxyrhynchus Papyri Project Online
Az oxyrhynchusi papiruszok online, kapcsolódó linkekkel

Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
Görög szövegek a kezdetektől Konstantinápoly bukásáig (1453) (előfizetés szükséges, de a Liddell-Scott ógörög-angol szótár ingyenesen használható)

Adatbázisok:

Biblindex: Index of Biblical Quotations and Allusions in Early Christian Literature
Bibliai idézetek és utalások keresésére a korai keresztény irodalomban

De Imperatoribus Romanis: An Online Encyclopedia of Roman Emperors and Their Families
Római császárokra vonatkozó információk

Epigraphic Database Bari
Római keresztény feliratok a 3-8. századból keresőprogram

Monastic Manuscripts Project
A korai szerzetességre vonatkozó források és adatbázisok

Searchable Greek Inscriptions
Görög feliratok keresőprogram

Bibliográfiák:

Base d’Information Bibliographique en Patristique
Patrisztikus bibliográfia

Bibliographies for Theology
Benne újszövetségi és kora keresztény tárgyú bibliográfiák is

Instrumentum
Antik és későantik kézművesség

KIRKE – Spätantike Autoren
Későantik szerzők szerint (a lap alján)

Oxford Bibliographies: Biblical Studies

Oxford Bibliographies: Classics

Oxford Bibliographies: Rabbinic Judaism

Folyóiratok:

Dumbarton Oaks Papers (1999-2003)

Journal of Early Christian Studies

Journal of Late Antiquity

ORB Online Encyclopedia

Könyvrecenziók:

The Bryn Mawr Classical Review

Intézmények, társaságok, szervezetek:

AIEP/IAPS Association internationale des études patristiques/International Association of Patristic Studies

Arbeitsgemeinschaft Christliche Archäologie

Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne

Associazione di Studi Tardoantichi

Australian Association for Byzantine Studies

Beth Mardutho. The Syriac Institute

Center for Eastern Mediterranean Studies (CEMS), Budapest

Center for the Study of Christianity at The Hebrew University of Jerusalem

Center for the Study of Early Christianity at The Catholic University of America

Centre for Late Antique Religion and Culture (CLARC), Cardiff

Centrum für Geschichte und Kultur des östlichen Mittelmeerraums, Münster

De Wulf-Mansion Centre for Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy

Dumbarton Oaks Research Library and Collection

Fondation Hardt

Franz Joseph Dölger-Institut zur Erforschung der Spätantike

Institut des Sources Chrétiennes

Institutum Patristicum Augustinianum

International Network for the Study of Late Antiquity

International Society for Neoplatonic Studies

Late Antique Archeology at the University of Kent

MPT Magyar Patrisztikai Társaság

The North American Patristics Society (NAPS)

Oxford Centre for Late Antiquity

Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana

Research Centre for Late Antique and Byzantine Studies, Reading

WissenschaftsCampus Mainz: Byzanz zwischen Orient und Okzident

Zentrum für Augustinusforschung in Würzburg

Egyes szerzőkhöz:

Fulgentius the Mythographer: An Annotated Bibliography

The Tertullian Project
Tertullianustól, Tertullianusról, és Tertullianussal kapcsolatban

The Confessions of Augustine: An Electronic Edition
Szent Ágoston Vallomásai kommentárokkal (ed. J. J. O’Donnell, Oxford, 1992)

The Gregory of Nyssa Home Page
Nyssai Szent Gergely: művei (angol fordításban) és hozzá kapcsolódó linkek

Blogok:

Oxford Patristics

Térképek:

TimeMaps History Atlas
A Római Birodalom térképei az ókorban és a késő antikvitásban

Maps of the Roman Empire
A Római Birodalom térképei az ókorban és a késő antikvitásban

(Összeállította: Buzási Gábor. Az összeállításban közreműködött: Sághy Marianne és Bugár M. István. További link-javaslatokkal, kérjük, forduljon Buzási Gáborhoz: buzasi.gabor[kukac]btk.elte.hu.)