Ókor

Ókori kelet

MUNKAPAD

Assziriológia és sumerológia

Bibliográfiák, rövidítések

Keilschrift-Bibliographie Online (KeiBi)
Az Orientalia folyóiratban évente megjelenő szakirodalmi adatbázis online változata.

CDLI Wiki Abbreviations for Assyriology
A Cuneiform Digital Library Initiative projekt assziriológiai rövidítéseket tartalmazó adatbázisa.

Szótárak

The Pennsylvania Sumerian Dictionary (ePSD)
A University of Pennsylvania online sumer szótára (nyomtatásban csak az A és B kötetek jelentek meg).

Leipzig-Münchner Sumerischer Zettelkasten
A lipcsei és a müncheni egyetem közös sumer lexikográfiai cédulakatalógusa.

The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (CAD)
Az akkád nyelv máig legnagyobb, a chicagói egyetem Keletkutató Intézetének gondozásában megjelent szótára.

A Concise Dictionary of Akkadian: Justifications, Addenda and Corrigenda
A Concise Dictionary of Akkadian (CDA)-hoz szánt javítások online jegyzéke.

Szöveg-adatbázisok

Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI)
Az ismert ékírásos szöveganyag folyamatosan épülő adatbázisa.

The Open Richly Annotated Cuneiform Corpus (ORACC)
Különböző korok, területek és témák szerint kiválasztott szövegcsoportok adatbázisainak gyűjtőhelye, a sumer királyfeliratoktól a lexikális szövegeken és jellistákon át az újasszír kori irattárak anyagáig.

The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCSL)
A sumer nyelvű, elsősorban az óbabilóni korból származó irodalmi szövegek adatbázisa.

Base de Datos de Textos Neosumerios (BDTNS)
A III. Ur-i dinasztia (i.e. 21. sz.) korából ismert jogi-adminisztratív szöveganyag adatbázisa.

Old Assyrian Text Project (OATP)
Az óasszír szöveganyag adatbázisa.

Archives Babyloniennes (Archibab)
Az óbabilóni korból (i.e. 20–17. sz.) ismert jogi-adminisztratív szöveganyag adatbázisa.

Letölthető cikkek, monográfiák

AWOL Alphabetical List of Open Access Journals in Ancient Studies
Az ókor tárgyköréhez tartozó, szabadon hozzáférhető folyóiratok listája és elérhetősége.

Electronic Tools and Ancient Near East Archives (ETANA)
Online elérhető és/vagy PDF-ben letölthető munkák (monográfiák, tanulmánykötetek) adatbázisa.

Archive of Mesopotamian Archaeological Site Reports (AMAR)
Ásatási beszámolók és a mezopotámiai régészettel kapcsolatos egyéb munkák adatbázisa.

Publications of the Oriental Institute of the University of Chicago
A chicagói egyetem Keletkutató Intézetének letölthető publikációi.

(Összeállította: Földi Zsombor)