Ókor

1. szám – Nemzet és Antikvitás

borito_2006_1_nagy

Tanulmányok

Szilágyi János György
Új perspektíva felé

Gelenczey-Miháltz Alirán
Mindnyájan görögök vagyunk?
A hellén és európai identitás problémáiról

Ritoók Zsigmond
Történelmi kereszteződések
Az ókor tanulmányozása a 19. századi Magyarországon

Ferenczi Attila
„Nem hazai plánta”
Az antik paradigma Kölcsey Nemzeti hagyományok című írásában

Szentesi Edit
Görög szobrászattörténeti másolatgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeumban a 19. század harmadik harmadában

Radnóti Sándor
Az ókor új befogadásának eredete
Winckelmann az autopsziáról

Pierre Judet de la Combe
Az antikvitás iránti érdeklődés Franciaországban: érvek, intézmények, összevetések (Lele Gábor fordítása)

Glenn W. Most
Filhellénizmus, kozmopolitizmus, nacionalizmus (Böröczki Tamás fordítása)

Bárány István
Szofisták Athénban: egy angol liberális látomása
George Grote, A History of Greece

Bélyácz Katalin
Salamis emlékezete
Fejezetek a salamisi csata emlékének történetéből

Komoróczy Géza
Asszírok: az identitás változásai

Multiple Antiquities – Multiple Modernities
Collegium Budapest, 2005
(www.colbud.hu/mult_ant) (Tamás Ábel)

Textus

Krétai Dictys: Trójai napló 7. (Hajdu Péter fordítása)

Régészet

Luft Ulrich
Felderítő úton az egyiptomi Keleti Sivatagban (Bir Minih)

Horváth Friderika
Almásfüzitő római kori múltjának kutatásairól

Múzeum

“Az évszak műtárgya”: Emberi fejet ábrázoló kancsók (Gabler Dénes – Márton András)