Ókor

2013/2. szám

borito_2013_2_nagy

Tanulmányok

Steiger Kornél
A sztoikus oikeiósis platóni eredetéről

Takács László
Seneca: halál és színjáték

Földi Zsombor
Ékírásos tárgyak az illegális műkereskedelemben és a szakértői felelősség kérdése

Kocziszky Éva
Fehér, de nem apollói
Klasszicitás és az európai avantgarde költészet

Vita a hazai ókortudomány helyzetéről

Simon Attila
Bezáródás és kinyílás: az ókortudomány egysége és sokfélesége

Karsai György
A klasszika-filológia helyzete a hazai felsőoktatási intézményekben a számok tükrében
Egyetem, főiskola, alap- és osztatlan képzés, 1990–2012

Takács László, Horváth László és Ritoók Zsigmond írásai

Textus

Koltai Kornélia
Az ELTE BTK Ókortudományi Intézetének 2012-es fordítói versenyéről
A Jesája 28,7–22 díjazott műfordításai

Régészet

Pásztókai-Szeőke Judit – Annette Paetz gen. Schieck
Inspiráció, imitáció és imázs
A Kr. u. 3. századi katonai viselet szír eredetű elemei

Múzeum

“Az évszak műtárgya”: A groteszk arcai (és testei) (Hajdu Péter – Süvegh Eszter)

Könyvek

Kozák Dániel: Achilles másik pajzsa. Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében. Classica & Theoria 3.
Ráció Kiadó, Budapest, 2012, 359 oldal
(Darab Ágnes recenziója)

Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban. Szerkesztette Nagy Árpád Miklós. I. kötet: Egyiptom, Mezopotámia, Anatólia, Italia. II. kötet: Hellas, Imperium Romanum, Az ókor után. Gondolat, Budapest, 2013, 1064 oldal (Gesztelyi Tamás recenziója)