Ókor

3. szám

borito_2004_3_nagy

Tanulmányok

Ritoók Zsigmond
Xenophón, az író

Gelenczey-Miháltz Alirán
Hierón – Xenophón „türannikus” dialógusa

Németh György
Xenophón és a fiúk

Simon Zsolt
Trója, azaz Wiluša – Az Íliász történeti hátteréről

Patay-Horváth András
Mit ábrázol az olympiai Zeus-templom keleti oromcsoportja?

Echo

Takács Levente
Karthagó, Numidia és a mezőgazdaság

Textus

Krétai Dictys : Trójai napló 2. (Hajdu Péter fordítása)

Régészet

Gaál Ernő
Bakenamun és Amenhotep sírja a Khokha-dombon

Szépművészeti Múzeum

“Az évszak műtárgya”: Talizmánok a római császárkorból (Nagy Árpád Miklós)

Nagy Árpád Miklós
A kakasfejű-kígyólábú istenalak – ábrázolható-e az Ábrázolhatatlan?

‘Achilleus pajzsa’
Beszámoló az Antik Gyűjtemény közönségszolgálati programjának pályázatáról (Thúryné Figler Krisztina)