Ókor

1-2. szám – Kopt kultúra-Késő antikvitás

borito_2005_1-2_nagy

Tanulmányok

Beszélgetés Török László professzorral a kopt művészetről

Luft Ulrich
Cura coptica, quo vadis?

Hasznos Andrea
Kopt nyelv és irodalom

Tóth Boglárka
Hogyan lett könyv a tekercsből
A kopt kódex kialakulásának rövid története

Bechtold Eszter
Kopt építészet

Egedi Barbara
A kopt kereszténység a kezdetektől az egyházszakadásig

Schmelowszky Ágoston
Az orvosi szemlélet megjelenése a késő antik keresztény lelkiségben
Adalék az órigenista vita értelmezéséhez

Tóth Anna
Talizmánok és mágikus erejű szobrok

Sághy Marianne
Angyali élet
Az egyiptomi szerzetesség hatása Itáliában és Galliában a 4–5. században

Hudák Krisztina
Hitszegő gótok? Avagy hogyan puskázták el a rómaiak a germán hittérítést

Pozsárkó Csaba
A sopianaei ókeresztény „Mauzóleum” szimbólumai

Hajdu Péter
A claudianusi panegyricus líraisága

Tóth Endre
Provinciálisok a kora középkori Pannoniában

Borhy László
Provincia-perszonifikációk, provincia-térképek és erődábrázolások a Notitia Dignitatumban

Okuláré

Németh Margit
Az aquincumi kőemlékek gyűjtésének történetéből

Textus

Krétai Dictys : Trójai napló 4. (Hajdu Péter fordítása)

Régészet

Schreiber Gábor
Új eredmények Dzsehutimesz thébai sírjából

T. Láng Orsolya
Villagazdaság Aquincum territóriumán: a Testvérhegyi villa

Lassányi Gábor
Új mentőakció Núbiában

Múzeum

“Az évszak műtárgya”: Archaikus spártai bronzedény (Kr. e. 600 körül) (Conrad M. Stibbe)