Ókor

3-4. szám – Ókori Kelet

borito_2006_3-4_nagy

Tanulmányok

Komoróczy Géza
Az ókori Kelet

Kalla Gábor
Névadás és személyes vallásosság az ókori Mezopotámiában

Pálfi Zoltán
„Sarrukín jósjele, aki a mindenséget uralta”
Az akkád Sarrukín, a mezopotámiai történeti emlékezet és a modern történelírás

Simon Zsolt
Ki őrzi a hettita határt?
A hettita sziklareliefek és ikonográfiájuk néhány kérdése

Stipich Béla
„Így szól a felség…”
Helyi archívumok Anatóliában a Hettita Birodalom idejéből

Egedi Barbara
Hárfás dalok.
Túlvilághit és szkepticizmus az ókori Egyiptomban

Nagy Adrienn
Huwawa-maszkok, Bész-tetoválások

Bácskay András
Jóslási és bajelhárító rítusok az ókori Mezopotámiában

Dezső Tamás
Az asszír lovasság története

Niederreiter Zoltán
A „csillagírás” szimbolikája
Az udvari költészet és művészet jelképeinek szerepe a Szargonida-kori királyi ideológia szolgálatában

Vér Ádám
Média és az Újasszír Birodalom keleti expanziója

Csabai Zoltán
Babilónia gazdaságtörténete a kölcsönszerződések tükrében
(Kr. e. 1. évezred)

Kőszeghy Miklós
Fény az alagút végén
Hizqiyya és Manasse, avagy Júda válaszúton

Jutta Hausmann
Ennyire kegyetlen az Isten?
Megjegyzések az ószövetségi átok-fogalomhoz

Pálfi Zoltán – Tanos Bálint
A sumer-magyar hit és a sumerológia

Megjegyzések az ókori Kelet kronológiájához (Pálfi Zoltán – Vér Ádám)

Okuláré

Gesztelyi Tamás
Antik gemmapecsétek középkori okleveleken

Régészet

Lassányi Gábor
Magyar régészeti kutatások Szudánban

Nemzetközi egyiptológus-találkozó Budapesten (Gulyás András)

Múzeum

“Az évszak műtárgya”’:  Kecskefülű edények (Rondó) (Szilágyi János György)

“Az évszak műtárgya”:  Tarentumi symposion-figurák (Bencze Ágnes)

Az Archimédés-palimpsestus (Horváth László)