Ókor

3. szám – Irodalmi nyilvánosság az antikvitásban

borito_2010_3_nagy

Tanulmányok

Kulin Veronika
A jós és a költő
Iamos mítosza Pindaros 6. olympiai ódájában

Simon Attila
A szónok és a színész
(Cicero, A szónokról III. 214−215)

Acél Zsolt
Könyvtár és színház
Az irodalmi nyilvánosság terei Horatius Augustus-levele alapján

Krupp József
Jelenlét és nyilvánosság
Kulturális és társadalmi kontextusok a Carmen saecularében

Tamás Ábel
A várost olvasó könyv – a könyvet olvasó város
Az irodalmi komunikáció színrevitele Ov. Trist. III. 1-ben

Kozák Dániel
A kommunikáció útja Statius Silvaejében

Dejcsics Konrád
Szent Jeromos korának irodalmi körforgása: bepillantás a szerzeteséletrajzok segítségével

Hanula Gergely
A chrysostomosi homília hallgatósága a 4. századi Antiochiában

Déri Balázs
Patrisztikus himnuszok – középkori himnuszok
A dekontextualizálás és a rekontextualizálás útjai a latin liturgiában

Földváry Miklós István
Patrisztikus beszédek és kommentárok a latin liturgia kontextusában

Nemerkényi Előd
Priscianus és a klasszikus hagyomány a középkorban

Bolonyai Gábor
A Sapphó-korvina titka

Ferenczi Attila
Filológus a válaszúton

Helmut Krasser
Poéták, papagájok és patrónusok
Statius, Silvae II. 4: példa a kultúratudományos szövegértelmezésre

Régészet

Tóth Zsolt
Adatok Pécs római kori történetéhez
Összefoglaló a Rákóczi út – Jókai utca saroktelken végzett 2008–2009. évi régészeti feltárásról

Múzeum

“Az évszak műtárgya”: Kisfiú astragalosszal (Astrid Dostert)