Ókor

1. szám – Valós és imaginárius terek az ókorban

borito_2012_1_nagy

Tartalom és előszó

Tanulmányok

Kóthay Katalin Anna
Tér, társadalom és hatalom az egyiptomi Középbirodalom idején

Liptay Éva
Az ókori egyiptomi koporsó mint szent tér
A szent tér változásai a Harmadik Átmeneti Korban

Németh Bori
Tér és idő a thébai nekropoliszban

Pálfi Zoltán
Hol volt, hol nem volt… Purushattum a mezopotámiai valós és mitikus térben

Simon Zsolt
Kária és Karkiša?
Egy hettita kori régió lokalizálásáról

Stipich Béla
Zulabi – nagyhatalom a késő bronzkori Szíriában?

Csabai Zoltán
Babilón utcái

Ada Cohen
Művészet, mítosz és utazás a hellénisztikus világban (Nagyunyomi-Sényi Anna fordítása)

Takács Levente
A táj és a tájelemek szerepe a római földmérők írásaiban

Textus

Xeravits Géza
A kő marad…
Megjegyzések a Hazón Gábriél irathoz

Grüll Tibor
Expositio totius mundi et gentium – egy késő antik gazdaságföldrajzi forrás

Régészet

Tóth Zsolt – Pozsárkó Csaba
Újabb ókeresztény sírkápolna Sopianaeból

Múzeum

“Az évszak műtárgya”: Amulettékszerek (Dági Marianna – Nagy Árpád Miklós)

Könyvek

Simon Zsolt, Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie I. Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches anhand der schriftlichen Quellen (Csabai Zoltán – Földi Zsombor – Vér Ádám recenziója)

Németh György – Kovács Péter, Bevezetés a görög és a római felirattanba (Fodor Krisztina recenziója)

Adamik Béla, A latin nyelv története. Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig (Ittzés Máté recenziója)